Zwroty | francuski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

I am lost.
Je suis perdu.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Can you show me where it is on the map?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Where can I find___?
Où puis-je trouver ___ ?
Pytanie o konkretny obiekt
... a bathroom?
... des toilettes ?
obiekt
... a bank/an exchange office?
... une banque / un bureau de change ?
obiekt
... a hotel?
... un hôtel ?
obiekt
... a gas station?
... une station service ?
obiekt
... a hospital?
... un hôpital ?
obiekt
... a pharmacy?
... une pharmacie ?
obiekt
... a department store?
... un grand magasin ?
obiekt
... a supermarket?
... un supermarché ?
obiekt
... the bus stop?
... un arrêt de bus ?
obiekt
... the subway station?
... une station de métro ?
obiekt
... a tourist information office?
... un office du tourisme ?
obiekt
... an ATM/a cash machine?
... un distributeur/guichet automatique ?
obiekt
How do I get to___?
Comment je peux me rendre ___ ?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... the downtown area?
... au centre-ville ?
konkretne miejsce
... the train station?
... à la gare ?
konkretne miejsce
... the airport?
... à l'aéroport ?
konkretne miejsce
... the police station?
... au commissariat ?
konkretne miejsce
... the embassy of [country]?
... à l'ambassade de [pays] ?
konkretne miejsce
Can you recommend any good___?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bars?
... bar ?
miejsce
... cafes?
... café ?
miejsce
... restaurants?
... restaurant ?
miejsce
... night clubs?
... boîte de nuit ?
miejsce
... hotels?
... hôtel ?
miejsce
... tourist attractions?
... attraction touristique ?
miejsce
... historic sites?
... site historique ?
miejsce
... museums?
... musée ?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Turn left.
Tournez à gauche.
Udzielanie wskazówek
Turn right.
Tournez à droite.
Udzielanie wskazówek
Go straight ahead.
Allez tout droit.
Udzielanie wskazówek
Go back.
Faites demi-tour.
Udzielanie wskazówek
Stop.
Arrêtez-vous.
Udzielanie wskazówek
Go towards the___.
Allez vers ___.
Udzielanie wskazówek
Go past the___.
Passez devant ___.
Udzielanie wskazówek
Watch for the___.
Cherchez ___.
Udzielanie wskazówek
downhill
vers le bas
Udzielanie wskazówek
uphill
vers le haut
Udzielanie wskazówek
intersection
intersection
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
traffic lights
feux de signalisation
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
park
parc
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Where can I buy a bus/train ticket?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Pytanie o kasę biletową
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... single ticket ...
... aller simple ...
bilet w jedną stronę
... return ticket ...
... aller-retour ...
bilet w obie strony
... first class/second class ticket ...
... ticket première/seconde classe ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... day pass ...
... ticket pour la journée ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... weekly pass ...
... ticket hebdomadaire ...
bilet ważny przez cały tydzień
... monthly pass ...
... ticket mensuel ...
bilet ważny przez cały miesiąc
How much is a ticket to __[location]__ ?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
I'd like to reserve a seat (by the window).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
How long to get to __[location]__?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Pytanie o czas podróży
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Pytanie o czas odjazdu
Is this seat taken?
Ce siège est-il pris ?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
That is my seat.
C'est mon siège.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

open
ouvert
Sklep jest czynne
closed
fermé
Sklep jest nieczynny
entrance
entrée
Znak wejścia
exit
sortie
Znak wyjścia
push
pousser
pull
tirer
men
hommes
Toaleta męska
women
femmes
Toaleta damska
occupied
occupé/complet
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
vacant
chambres disponibles / libre
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Do you know the number to call a taxi?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
I need to go to __[location]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
How much to go to__[location]__?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Can you wait here for a moment?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Follow that car!
Suivez cette voiture !
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Where is the car rental?
Où est l'agence de location de voitures ?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
I'd like to rent a small car/large car/van.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... for one day/one week.
... pour une journée / une semaine.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
I want full coverage insurance.
Je voudrais une assurance tous risques.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
I do not need insurance.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Should I bring the car back with a full tank?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Where is the next gas station?
Où est la prochaine station service ?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
I would like to include a second driver.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
What is the speed limit in cities/on highways?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
The tank is not full.
Le réservoir n'est pas plein.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
The engine makes a strange noise.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
The car is damaged.
La voiture est endommagée.
Skarga na zepsuty samochód