Zwroty | esperancki - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

I am lost.
Mi perdiĝis.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Can you show me where it is on the map?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Where can I find___?
Kie mi povas trovi ___?
Pytanie o konkretny obiekt
... a bathroom?
... la banĉambron?
obiekt
... a bank/an exchange office?
... bankon/ŝanĝoficejon?
obiekt
... a hotel?
... hotelon?
obiekt
... a gas station?
... benzinstacion?
obiekt
... a hospital?
... malsanulejon?
obiekt
... a pharmacy?
... apotekon?
obiekt
... a department store?
... magazenon?
obiekt
... a supermarket?
... supermarkton?
obiekt
... the bus stop?
... bushaltejon?
obiekt
... the subway station?
... metroohaltejon?
obiekt
... a tourist information office?
... turistoficejon?
obiekt
... an ATM/a cash machine?
... monaŭtomaton?
obiekt
How do I get to___?
Kiel mi iras al___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... the downtown area?
... la urbocentron?
konkretne miejsce
... the train station?
... la stacidomon?
konkretne miejsce
... the airport?
... la aerhavenon?
konkretne miejsce
... the police station?
... la policejon?
konkretne miejsce
... the embassy of [country]?
... la ambasadon de [lando]?
konkretne miejsce
Can you recommend any good___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bars?
... trinkejojn?
miejsce
... cafes?
... kafejojn?
miejsce
... restaurants?
... restoraciojn?
miejsce
... night clubs?
... noktoklubojn?
miejsce
... hotels?
... hotelojn?
miejsce
... tourist attractions?
... turismajn allogojn?
miejsce
... historic sites?
... historiajn lokojn?
miejsce
... museums?
... muzeojn?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Turn left.
Turnu maldekstre.
Udzielanie wskazówek
Turn right.
Turnu dekstre.
Udzielanie wskazówek
Go straight ahead.
Iru rekte.
Udzielanie wskazówek
Go back.
Reiru.
Udzielanie wskazówek
Stop.
Haltu.
Udzielanie wskazówek
Go towards the___.
Iru al la___.
Udzielanie wskazówek
Go past the___.
Iru post la____.
Udzielanie wskazówek
Watch for the___.
Serku la___.
Udzielanie wskazówek
downhill
montsuben
Udzielanie wskazówek
uphill
supren
Udzielanie wskazówek
intersection
vojkruciĝo
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
traffic lights
trafiklumo
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
park
parko
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Where can I buy a bus/train ticket?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Pytanie o kasę biletową
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... single ticket ...
... solan bileton ...
bilet w jedną stronę
... return ticket ...
... revenan bileton ...
bilet w obie strony
... first class/second class ticket ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... day pass ...
... tagbileton ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... weekly pass ...
... semajnobileton ...
bilet ważny przez cały tydzień
... monthly pass ...
... monatbileton ...
bilet ważny przez cały miesiąc
How much is a ticket to __[location]__ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
I'd like to reserve a seat (by the window).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
How long to get to __[location]__?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Pytanie o czas podróży
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Pytanie o czas odjazdu
Is this seat taken?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
That is my seat.
Tio estas mia sidloko.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

open
malferma
Sklep jest czynne
closed
ferma
Sklep jest nieczynny
entrance
eniro
Znak wejścia
exit
eliro
Znak wyjścia
push
puŝu
pull
eltiru
men
viroj
Toaleta męska
women
virinoj
Toaleta damska
occupied
Okupata
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
vacant
neokupata
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Do you know the number to call a taxi?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
I need to go to __[location]__.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
How much to go to__[location]__?
Kiom por iri al __[loko]__?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Can you wait here for a moment?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Follow that car!
Sekvu tiun aŭton!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Where is the car rental?
Kie mi povas lui aŭton?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
I'd like to rent a small car/large car/van.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... for one day/one week.
...por unu tago/semajno.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
I want full coverage insurance.
Mi volas plenan asekuron.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
I do not need insurance.
Mi ne bezonas asekuron.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Should I bring the car back with a full tank?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Where is the next gas station?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
I would like to include a second driver.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
What is the speed limit in cities/on highways?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
The tank is not full.
La benzinujo ne estas plena.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
The engine makes a strange noise.
La motoro faras strangan bruon.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
The car is damaged.
La aŭto estas difektita.
Skarga na zepsuty samochód