Zwroty | japoński - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Può aiutarmi?
助けていただけますか?
Proszenie o pomoc
Parla inglese?
英語を話せますか?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Parla _[lingua]_?
_を話せますか?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
Non parlo _[lingua]_.
_を私は話せません
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
Non capisco.
分かりません
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Salve!
こんにちは
Standardowe powitanie
Ciao!
やぁ!
Nieformalne powitanie
Buon giorno!
おはようございます!
Powitanie używane rano
Buona sera!
こんばんは!
Powitanie używane wieczorem
Buona notte!
おやすみなさい!
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
Come va?
お元気ですか?
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Bene, grazie.
元気です
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
Come ti chiami?
お名前はなんですか?
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
Mi chiamo _____.
私の名前は_です
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Da dove vieni?
どこから来ましたか?
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
Vengo da ____.
_から来ました
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
Quanti anni hai?
おいくつですか?
Pytanie o wiek rozmówcy
Ho ____ anni.
_歳です
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Si
はい
Odpowiedź twierdząca
No
いいえ
Odpowiedź przecząca
Per favore
お願いします
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Ecco qui!
はい、どうぞ!
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Grazie.
ありがとうございます
Podziękowanie
Grazie mille.
どうもありがとうございます
Bardzo uprzejme podziękowanie
Prego.
どういたしまして
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
Mi dispiace.
ごめんなさい
Przeprosiny za coś
Mi scusi.
すみません
Zwracanie czyjejś uwagi
Niente.
大丈夫です
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Nessun problema.
問題ないです
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Attenzione!
気をつけて!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Ho fame.
お腹がすきました
Używane, gdy jesteśmy głodni
Ho sete.
喉が渇きました
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
Sono stanco.
疲れました
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
Mi sento poco bene.
風邪を引きました
Używane, gdy źle się czujemy
Non lo so.
分かりません
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
E' stato un piacere conoscerti.
あなたに会えてよかったです
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Arrivederci!
さようなら!
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

Vorrei fare un reclamo.
クレームを言いたいと思います
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Chi è il responsabile qui?
責任者はどなたですか?
Pytanie o osobę zarządzającą
E' davvero inammissibile!
これは非常に受け入れ難いことだ!
Wyrażanie swojego niezadowolenia
Rivoglio indietro i miei soldi!
お金を返してくれ!
Żądanie zwrotu pieniędzy
Stiamo aspettando da più di un'ora.
1時間以上私たちは待っています
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

Questo cibo è una merda!
この食べ物はとてもまずい!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
Questa bibita sa di piscia!
この飲み物は小便の味がする!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
Questo posto è un cesso!
この場所は糞だ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
Questa macchina è un rottame!
この車は倒壊寸前だ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
Il servizio fa cagare!
このサービスは最低だ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
Ci hanno pelato per bene!
これは完全なぼったくりだ!
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
Cazzate!
これはでたらめだ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
Sei un cretino!
お前は馬鹿な奴だ!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
Non sai un cazzo!
お前は何も知らない!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Levati dalle palle!
うせろ!
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Vediamocela fuori!
外でケリつけようぜ!
"Propozycja" bójki poza lokalem