Zwroty | chiński - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Può aiutarmi?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Proszenie o pomoc
Parla inglese?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Parla _[lingua]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
Non parlo _[lingua]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
Non capisco.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Salve!
您好!(nín hǎo!)
Standardowe powitanie
Ciao!
你好!(nǐ hǎo!)
Nieformalne powitanie
Buon giorno!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Powitanie używane rano
Buona sera!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Powitanie używane wieczorem
Buona notte!
晚安!(wǎn'ān!)
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
Come va?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Bene, grazie.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
Come ti chiami?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
Mi chiamo _____.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Da dove vieni?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
Vengo da ____.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
Quanti anni hai?
您多大了?(nín duōdàle?)
Pytanie o wiek rozmówcy
Ho ____ anni.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Si
是(shì)
Odpowiedź twierdząca
No
不是(bùshì)
Odpowiedź przecząca
Per favore
请(qǐng)
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Ecco qui!
给你!(gěi nǐ!)
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Grazie.
谢谢。(xièxiè.)
Podziękowanie
Grazie mille.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Bardzo uprzejme podziękowanie
Prego.
不客气。(bù kèqì.)
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
Mi dispiace.
对不起。(duìbùqǐ.)
Przeprosiny za coś
Mi scusi.
打扰了。(dǎrǎole.)
Zwracanie czyjejś uwagi
Niente.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Nessun problema.
没关系。(méiguānxì.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Attenzione!
当心!(dāngxīn!)
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Ho fame.
我饿了。(wǒ è le.)
Używane, gdy jesteśmy głodni
Ho sete.
我渴了。(wǒ kě le.)
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
Sono stanco.
我累了。(wǒ lèi le.)
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
Mi sento poco bene.
我病了。(wǒ bìng le.)
Używane, gdy źle się czujemy
Non lo so.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
E' stato un piacere conoscerti.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Arrivederci!
再见!(zàijiàn!)
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

Vorrei fare un reclamo.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Chi è il responsabile qui?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Pytanie o osobę zarządzającą
E' davvero inammissibile!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Wyrażanie swojego niezadowolenia
Rivoglio indietro i miei soldi!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Żądanie zwrotu pieniędzy
Stiamo aspettando da più di un'ora.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

Questo cibo è una merda!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
Questa bibita sa di piscia!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
Questo posto è un cesso!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
Questa macchina è un rottame!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
Il servizio fa cagare!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
Ci hanno pelato per bene!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
Cazzate!
扯淡!(chědàn!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
Sei un cretino!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
Non sai un cazzo!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Levati dalle palle!
滚开!(gǔn kāi!)
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Vediamocela fuori!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
"Propozycja" bójki poza lokalem