Zwroty | tajski - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Proszenie o pomoc
Bạn có nói được tiếng Anh không?
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
Tôi không hiểu.
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Xin chào!
สวัสดี! (Sawad-dee!)
Standardowe powitanie
Chào bạn!
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Nieformalne powitanie
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Powitanie używane rano
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Powitanie używane wieczorem
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
Bạn có khỏe không?
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Tôi khỏe, còn bạn?
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Bạn đến từ đâu?
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
Tôi đến từ ___.
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
Bạn bao nhiêu tuổi?
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Pytanie o wiek rozmówcy
Tôi ___ tuổi.
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
ใช่ (Chai)
Odpowiedź twierdząca
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
ไม่ (Mai)
Odpowiedź przecząca
Làm ơn
กรุณา (Ka ru na)
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Của bạn đây / Đây
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Cảm ơn (bạn).
ขอบคุณ (Khob khun)
Podziękowanie
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Bardzo uprzejme podziękowanie
Không có gì (đâu).
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
Tôi xin lỗi.
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Przeprosiny za coś
(Làm ơn) cho hỏi.
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Zwracanie czyjejś uwagi
Không sao (đâu).
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Không có gì.
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Coi chừng! / Cẩn thận!
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Tôi đói.
ฉันหิว (Chan hiw.)
Używane, gdy jesteśmy głodni
Tôi khát (nước).
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
Tôi mệt.
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Używane, gdy źle się czujemy
Tôi không biết.
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
Rất vui được gặp bạn.
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Tạm biệt / Chào bạn!
ลาก่อน! (La korn! )
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Pytanie o osobę zarządzającą
Thật không thể chấp nhận được!
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
Wyrażanie swojego niezadowolenia
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Żądanie zwrotu pieniędzy
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

Đồ ăn như dở hơi!
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
Đồ uống như dở hơi!
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
Chỗ này / Quán này như cứt!
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
Dịch vụ dở ẹc!
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
Giá gì mà cắt cổ!
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
Vớ vẩn!
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
Đồ ngu!
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Biến đi! / Cút đi!
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
"Propozycja" bójki poza lokalem