Zwroty | japoński - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Können Sie mir bitte helfen?
助けていただけますか?
Proszenie o pomoc
Sprechen Sie Englisch?
英語を話せますか?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Sprechen Sie _[Sprache]_?
_を話せますか?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
Ich spreche kein _[Sprache]_.
_を私は話せません
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
Das verstehe ich nicht.
分かりません
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Hallo!
こんにちは
Standardowe powitanie
Hi!
やぁ!
Nieformalne powitanie
Guten Morgen!
おはようございます!
Powitanie używane rano
Guten Abend!
こんばんは!
Powitanie używane wieczorem
Gute Nacht!
おやすみなさい!
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
Wie geht es Dir?
お元気ですか?
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Gut, danke.
元気です
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
Wie heißt du?
お名前はなんですか?
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
Mein Name ist___.
私の名前は_です
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Woher kommst Du?
どこから来ましたか?
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
Ich bin aus___.
_から来ました
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
Wie alt bist du?
おいくつですか?
Pytanie o wiek rozmówcy
Ich bin___Jahre alt.
_歳です
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Ja
はい
Odpowiedź twierdząca
Nein
いいえ
Odpowiedź przecząca
Bitte
お願いします
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Bitteschön!
はい、どうぞ!
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Danke.
ありがとうございます
Podziękowanie
Vielen Dank.
どうもありがとうございます
Bardzo uprzejme podziękowanie
Gern geschehen.
どういたしまして
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
Es tut mir Leid.
ごめんなさい
Przeprosiny za coś
Entschuldigung.
すみません
Zwracanie czyjejś uwagi
Schon gut.
大丈夫です
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Kein Problem.
問題ないです
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Aufpassen!
気をつけて!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Ich habe Hunger.
お腹がすきました
Używane, gdy jesteśmy głodni
Ich habe Durst.
喉が渇きました
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
Ich bin müde.
疲れました
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
Ich bin krank.
風邪を引きました
Używane, gdy źle się czujemy
Ich weiß nicht.
分かりません
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
Es war nett, Sie kennenzulernen.
あなたに会えてよかったです
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Auf Wiedersehen!
さようなら!
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

Ich möchte mich beschweren.
クレームを言いたいと思います
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Wer ist hier der Verantwortliche?
責任者はどなたですか?
Pytanie o osobę zarządzającą
Das ist wirklich inakzeptabel.
これは非常に受け入れ難いことだ!
Wyrażanie swojego niezadowolenia
Ich will mein Geld zurück!
お金を返してくれ!
Żądanie zwrotu pieniędzy
Wir warten seit über einer Stunde.
1時間以上私たちは待っています
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

Dieses Essen schmeckt scheiße!
この食べ物はとてもまずい!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
この飲み物は小便の味がする!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
Dieser Ort ist ein Drecksloch!
この場所は糞だ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
Dieses Auto ist Schrott!
この車は倒壊寸前だ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
Die Bedienung ist eine Katastrophe!
このサービスは最低だ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
Das ist eine totale Abzocke!
これは完全なぼったくりだ!
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
Das ist doch Blödsinn!
これはでたらめだ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
Du bist ein Vollidiot!
お前は馬鹿な奴だ!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
Du verstehst einen Dreck davon!
お前は何も知らない!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Verpiss dich!
うせろ!
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Lass uns das draußen regeln!
外でケリつけようぜ!
"Propozycja" bójki poza lokalem