Zwroty | hindi - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Können Sie mir bitte helfen?
Proszenie o pomoc
Sprechen Sie Englisch?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Sprechen Sie _[Sprache]_?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
Ich spreche kein _[Sprache]_.
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
Das verstehe ich nicht.
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Hallo!
Standardowe powitanie
Hi!
Nieformalne powitanie
Guten Morgen!
Powitanie używane rano
Guten Abend!
Powitanie używane wieczorem
Gute Nacht!
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
Wie geht es Dir?
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Gut, danke.
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
Wie heißt du?
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
Mein Name ist___.
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Woher kommst Du?
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
Ich bin aus___.
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
Wie alt bist du?
Pytanie o wiek rozmówcy
Ich bin___Jahre alt.
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Ja
Odpowiedź twierdząca
Nein
Odpowiedź przecząca
Bitte
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Bitteschön!
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Danke.
Podziękowanie
Vielen Dank.
Bardzo uprzejme podziękowanie
Gern geschehen.
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
Es tut mir Leid.
Przeprosiny za coś
Entschuldigung.
Zwracanie czyjejś uwagi
Schon gut.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Kein Problem.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Aufpassen!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Ich habe Hunger.
Używane, gdy jesteśmy głodni
Ich habe Durst.
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
Ich bin müde.
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
Ich bin krank.
Używane, gdy źle się czujemy
Ich weiß nicht.
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
Es war nett, Sie kennenzulernen.
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Auf Wiedersehen!
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

Ich möchte mich beschweren.
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Wer ist hier der Verantwortliche?
Pytanie o osobę zarządzającą
Das ist wirklich inakzeptabel.
Wyrażanie swojego niezadowolenia
Ich will mein Geld zurück!
Żądanie zwrotu pieniędzy
Wir warten seit über einer Stunde.
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

Dieses Essen schmeckt scheiße!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
Dieser Ort ist ein Drecksloch!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
Dieses Auto ist Schrott!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
Die Bedienung ist eine Katastrophe!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
Das ist eine totale Abzocke!
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
Das ist doch Blödsinn!
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
Du bist ein Vollidiot!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
Du verstehst einen Dreck davon!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Verpiss dich!
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Lass uns das draußen regeln!
"Propozycja" bójki poza lokalem