Zwroty | chiński - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Můžete mi pomoci, prosím?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Proszenie o pomoc
Mluvíte anglicky?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Mluvíte _[language]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
Nemluvím_[language]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
Nerozumím.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Dobrý den!
您好!(nín hǎo!)
Standardowe powitanie
Ahoj!
你好!(nǐ hǎo!)
Nieformalne powitanie
Dobré ráno!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Powitanie używane rano
Dobrý večer!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Powitanie używane wieczorem
Dobrou noc!
晚安!(wǎn'ān!)
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
Jak se máš?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Dobře, díky.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
Jak se jmenuješ?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
Jmenuji se ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Odkud jsi?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
Jsem z ___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
Kolik to je let?
您多大了?(nín duōdàle?)
Pytanie o wiek rozmówcy
Je mi __ (let).
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Ano
是(shì)
Odpowiedź twierdząca
Ne
不是(bùshì)
Odpowiedź przecząca
Prosím
请(qǐng)
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
tady prosím!
给你!(gěi nǐ!)
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Děkuji.
谢谢。(xièxiè.)
Podziękowanie
Moc děkuji.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Bardzo uprzejme podziękowanie
Není zač.
不客气。(bù kèqì.)
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
Omlouvám se.
对不起。(duìbùqǐ.)
Przeprosiny za coś
Promiňte.
打扰了。(dǎrǎole.)
Zwracanie czyjejś uwagi
To je v pořádku.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
V pořádku.
没关系。(méiguānxì.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Pozor!
当心!(dāngxīn!)
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Mám hlad.
我饿了。(wǒ è le.)
Używane, gdy jesteśmy głodni
Mám žízeň.
我渴了。(wǒ kě le.)
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
Jsem unavený(á).
我累了。(wǒ lèi le.)
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
Je mi špatně.
我病了。(wǒ bìng le.)
Używane, gdy źle się czujemy
Nevím.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
Těšilo mě.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Na shledanou!
再见!(zàijiàn!)
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

Chtěl bych podat stížnost.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Kdo to tu má na starost?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Pytanie o osobę zarządzającą
To je naprosto nepřijatelné!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Wyrażanie swojego niezadowolenia
Chci zpátky moje peníze!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Żądanie zwrotu pieniędzy
Čekáme tady už hodinu.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

Toto jídlo chutná jako hovno!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
To pití chutná jako chcanky!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
Toto místo je díra!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
To auto je vrak!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
Ta služba je na hovno!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
To je naprostá zlodějna!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
To je krávovina!
扯淡!(chědàn!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
Jste pěkný debil!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
Ty víš hovno!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Odprejskni!
滚开!(gǔn kāi!)
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Pojďme to vyřešit ven!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
"Propozycja" bójki poza lokalem