Zwroty | tajski - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Proszenie o pomoc
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

您好!(nín hǎo!)
สวัสดี! (Sawad-dee!)
Standardowe powitanie
你好!(nǐ hǎo!)
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Nieformalne powitanie
早上好!(zǎoshang hǎo!)
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Powitanie używane rano
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Powitanie używane wieczorem
晚安!(wǎn'ān!)
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
您好吗?(nín hǎo ma?)
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
我叫___。(wǒ jiào ___.)
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
我来自___。(wǒ láizì ___.)
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
您多大了?(nín duōdàle?)
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Pytanie o wiek rozmówcy
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
是(shì)
ใช่ (Chai)
Odpowiedź twierdząca
不是(bùshì)
ไม่ (Mai)
Odpowiedź przecząca
请(qǐng)
กรุณา (Ka ru na)
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
给你!(gěi nǐ!)
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
谢谢。(xièxiè.)
ขอบคุณ (Khob khun)
Podziękowanie
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Bardzo uprzejme podziękowanie
不客气。(bù kèqì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
对不起。(duìbùqǐ.)
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Przeprosiny za coś
打扰了。(dǎrǎole.)
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Zwracanie czyjejś uwagi
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
没关系。(méiguānxì.)
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
当心!(dāngxīn!)
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
我饿了。(wǒ è le.)
ฉันหิว (Chan hiw.)
Używane, gdy jesteśmy głodni
我渴了。(wǒ kě le.)
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
我累了。(wǒ lèi le.)
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
我病了。(wǒ bìng le.)
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Używane, gdy źle się czujemy
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
再见!(zàijiàn!)
ลาก่อน! (La korn! )
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Pytanie o osobę zarządzającą
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
Wyrażanie swojego niezadowolenia
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Żądanie zwrotu pieniędzy
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
扯淡!(chědàn!)
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
滚开!(gǔn kāi!)
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
"Propozycja" bójki poza lokalem