Zwroty | włoski - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Can you help me, please?
Può aiutarmi?
Proszenie o pomoc
Do you speak English?
Parla inglese?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Do you speak _[language]_?
Parla _[lingua]_?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
I don't speak_[language]_.
Non parlo _[lingua]_.
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
I don't understand.
Non capisco.
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Hello!
Salve!
Standardowe powitanie
Hi!
Ciao!
Nieformalne powitanie
Good Morning!
Buon giorno!
Powitanie używane rano
Good Evening!
Buona sera!
Powitanie używane wieczorem
Good Night!
Buona notte!
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
How are you?
Come va?
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Good, thank you.
Bene, grazie.
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
What’s your name?
Come ti chiami?
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
My name is ___.
Mi chiamo _____.
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Where are you from?
Da dove vieni?
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
I am from___.
Vengo da ____.
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
How old are you?
Quanti anni hai?
Pytanie o wiek rozmówcy
I am___years old.
Ho ____ anni.
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Yes
Si
Odpowiedź twierdząca
No
No
Odpowiedź przecząca
Please
Per favore
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Here you go!
Ecco qui!
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Thank you.
Grazie.
Podziękowanie
Thank you very much.
Grazie mille.
Bardzo uprzejme podziękowanie
You're welcome.
Prego.
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
I am sorry.
Mi dispiace.
Przeprosiny za coś
Excuse me.
Mi scusi.
Zwracanie czyjejś uwagi
It's OK.
Niente.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
No problem.
Nessun problema.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Watch out!
Attenzione!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
I am hungry.
Ho fame.
Używane, gdy jesteśmy głodni
I am thirsty.
Ho sete.
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
I am tired.
Sono stanco.
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
I am sick.
Mi sento poco bene.
Używane, gdy źle się czujemy
I don't know.
Non lo so.
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
It was nice meeting you.
E' stato un piacere conoscerti.
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Goodbye!
Arrivederci!
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

I would like to make a complaint.
Vorrei fare un reclamo.
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Who is in charge here?
Chi è il responsabile qui?
Pytanie o osobę zarządzającą
This is totally unacceptable!
E' davvero inammissibile!
Wyrażanie swojego niezadowolenia
I want my money back!
Rivoglio indietro i miei soldi!
Żądanie zwrotu pieniędzy
We have been waiting for over an hour.
Stiamo aspettando da più di un'ora.
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

This food tastes like crap!
Questo cibo è una merda!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
This drink tastes like piss!
Questa bibita sa di piscia!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
This place is a shithole!
Questo posto è un cesso!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
This car is a wreck!
Questa macchina è un rottame!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
The service sucks!
Il servizio fa cagare!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
This is a total rip-off!
Ci hanno pelato per bene!
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
That is bullshit!
Cazzate!
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
You are a stupid moron!
Sei un cretino!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
You don't know shit!
Non sai un cazzo!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Piss off!
Levati dalle palle!
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Let's settle this outside!
Vediamocela fuori!
"Propozycja" bójki poza lokalem