Zwroty | portugalski - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Can you help me, please?
Você pode me ajudar, por favor?
Proszenie o pomoc
Do you speak English?
Você fala inglês?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Do you speak _[language]_?
Você fala _[idioma]_?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
I don't speak_[language]_.
Eu não falo_[idioma]_.
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
I don't understand.
Eu não compreendo.
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Hello!
Olá!
Standardowe powitanie
Hi!
Oi!
Nieformalne powitanie
Good Morning!
Bom dia!
Powitanie używane rano
Good Evening!
Boa tarde/Boa noite!
Powitanie używane wieczorem
Good Night!
Boa noite!
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
How are you?
Como você está?
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Good, thank you.
Bem, obrigada/obrigado.
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
What’s your name?
Como você se chama?
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
My name is ___.
Meu nome é ___.
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Where are you from?
De onde você é?
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
I am from___.
Eu sou do ___.
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
How old are you?
Quantos anos você tem?
Pytanie o wiek rozmówcy
I am___years old.
Eu tenho___anos.
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Yes
Sim
Odpowiedź twierdząca
No
Não
Odpowiedź przecząca
Please
Por favor
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Here you go!
Aqui está!
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Thank you.
Obrigada/obrigado.
Podziękowanie
Thank you very much.
Muito obrigada/obrigado.
Bardzo uprzejme podziękowanie
You're welcome.
De nada.
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
I am sorry.
Desculpa.
Przeprosiny za coś
Excuse me.
Com licença.
Zwracanie czyjejś uwagi
It's OK.
Tudo bem.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
No problem.
Sem problemas.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Watch out!
Cuidado!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
I am hungry.
Estou com fome.
Używane, gdy jesteśmy głodni
I am thirsty.
Estou com sede.
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
I am tired.
Estou cansado.
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
I am sick.
Estou doente.
Używane, gdy źle się czujemy
I don't know.
Eu não sei.
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
It was nice meeting you.
Prazer em conhecê-lo/la.
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Goodbye!
Tchau!
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

I would like to make a complaint.
Eu gostaria de fazer uma reclamação.
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Who is in charge here?
Quem é o responsável aqui?
Pytanie o osobę zarządzającą
This is totally unacceptable!
Isso é totalmente inaceitável!
Wyrażanie swojego niezadowolenia
I want my money back!
Eu quero meu dinheiro de volta!
Żądanie zwrotu pieniędzy
We have been waiting for over an hour.
Estamos esperando há mais de uma hora.
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

This food tastes like crap!
Esta comida está horrível!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
This drink tastes like piss!
Esta bebida esta horrível!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
This place is a shithole!
Esse lugar é uma pocilga!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
This car is a wreck!
Isso é uma lata velha!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
The service sucks!
Esse serviço é uma porcaria!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
This is a total rip-off!
Isso é um roubo!
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
That is bullshit!
Isso é mentira!
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
You are a stupid moron!
Você é um idiota!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
You don't know shit!
Você não sabe porcaria alguma!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Piss off!
Cai fora!
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Let's settle this outside!
Vamos resolver isso lá fora!
"Propozycja" bójki poza lokalem