Zwroty | niemiecki - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Can you help me, please?
Können Sie mir bitte helfen?
Proszenie o pomoc
Do you speak English?
Sprechen Sie Englisch?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Do you speak _[language]_?
Sprechen Sie _[Sprache]_?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
I don't speak_[language]_.
Ich spreche kein _[Sprache]_.
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
I don't understand.
Das verstehe ich nicht.
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Hello!
Hallo!
Standardowe powitanie
Hi!
Hi!
Nieformalne powitanie
Good Morning!
Guten Morgen!
Powitanie używane rano
Good Evening!
Guten Abend!
Powitanie używane wieczorem
Good Night!
Gute Nacht!
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
How are you?
Wie geht es Dir?
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Good, thank you.
Gut, danke.
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
What’s your name?
Wie heißt du?
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
My name is ___.
Mein Name ist___.
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Where are you from?
Woher kommst Du?
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
I am from___.
Ich bin aus___.
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
How old are you?
Wie alt bist du?
Pytanie o wiek rozmówcy
I am___years old.
Ich bin___Jahre alt.
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Yes
Ja
Odpowiedź twierdząca
No
Nein
Odpowiedź przecząca
Please
Bitte
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Here you go!
Bitteschön!
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Thank you.
Danke.
Podziękowanie
Thank you very much.
Vielen Dank.
Bardzo uprzejme podziękowanie
You're welcome.
Gern geschehen.
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
I am sorry.
Es tut mir Leid.
Przeprosiny za coś
Excuse me.
Entschuldigung.
Zwracanie czyjejś uwagi
It's OK.
Schon gut.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
No problem.
Kein Problem.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Watch out!
Aufpassen!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
I am hungry.
Ich habe Hunger.
Używane, gdy jesteśmy głodni
I am thirsty.
Ich habe Durst.
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
I am tired.
Ich bin müde.
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
I am sick.
Ich bin krank.
Używane, gdy źle się czujemy
I don't know.
Ich weiß nicht.
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
It was nice meeting you.
Es war nett, Sie kennenzulernen.
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Goodbye!
Auf Wiedersehen!
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

I would like to make a complaint.
Ich möchte mich beschweren.
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Who is in charge here?
Wer ist hier der Verantwortliche?
Pytanie o osobę zarządzającą
This is totally unacceptable!
Das ist wirklich inakzeptabel.
Wyrażanie swojego niezadowolenia
I want my money back!
Ich will mein Geld zurück!
Żądanie zwrotu pieniędzy
We have been waiting for over an hour.
Wir warten seit über einer Stunde.
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

This food tastes like crap!
Dieses Essen schmeckt scheiße!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
This drink tastes like piss!
Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
This place is a shithole!
Dieser Ort ist ein Drecksloch!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
This car is a wreck!
Dieses Auto ist Schrott!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
The service sucks!
Die Bedienung ist eine Katastrophe!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
This is a total rip-off!
Das ist eine totale Abzocke!
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
That is bullshit!
Das ist doch Blödsinn!
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
You are a stupid moron!
Du bist ein Vollidiot!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
You don't know shit!
Du verstehst einen Dreck davon!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Piss off!
Verpiss dich!
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Let's settle this outside!
Lass uns das draußen regeln!
"Propozycja" bójki poza lokalem