Zwroty | japoński - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Can you help me, please?
助けていただけますか?
Proszenie o pomoc
Do you speak English?
英語を話せますか?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Do you speak _[language]_?
_を話せますか?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
I don't speak_[language]_.
_を私は話せません
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
I don't understand.
分かりません
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Hello!
こんにちは
Standardowe powitanie
Hi!
やぁ!
Nieformalne powitanie
Good Morning!
おはようございます!
Powitanie używane rano
Good Evening!
こんばんは!
Powitanie używane wieczorem
Good Night!
おやすみなさい!
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
How are you?
お元気ですか?
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Good, thank you.
元気です
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
What’s your name?
お名前はなんですか?
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
My name is ___.
私の名前は_です
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Where are you from?
どこから来ましたか?
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
I am from___.
_から来ました
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
How old are you?
おいくつですか?
Pytanie o wiek rozmówcy
I am___years old.
_歳です
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Yes
はい
Odpowiedź twierdząca
No
いいえ
Odpowiedź przecząca
Please
お願いします
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Here you go!
はい、どうぞ!
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Thank you.
ありがとうございます
Podziękowanie
Thank you very much.
どうもありがとうございます
Bardzo uprzejme podziękowanie
You're welcome.
どういたしまして
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
I am sorry.
ごめんなさい
Przeprosiny za coś
Excuse me.
すみません
Zwracanie czyjejś uwagi
It's OK.
大丈夫です
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
No problem.
問題ないです
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Watch out!
気をつけて!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
I am hungry.
お腹がすきました
Używane, gdy jesteśmy głodni
I am thirsty.
喉が渇きました
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
I am tired.
疲れました
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
I am sick.
風邪を引きました
Używane, gdy źle się czujemy
I don't know.
分かりません
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
It was nice meeting you.
あなたに会えてよかったです
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Goodbye!
さようなら!
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

I would like to make a complaint.
クレームを言いたいと思います
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Who is in charge here?
責任者はどなたですか?
Pytanie o osobę zarządzającą
This is totally unacceptable!
これは非常に受け入れ難いことだ!
Wyrażanie swojego niezadowolenia
I want my money back!
お金を返してくれ!
Żądanie zwrotu pieniędzy
We have been waiting for over an hour.
1時間以上私たちは待っています
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

This food tastes like crap!
この食べ物はとてもまずい!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
This drink tastes like piss!
この飲み物は小便の味がする!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
This place is a shithole!
この場所は糞だ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
This car is a wreck!
この車は倒壊寸前だ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
The service sucks!
このサービスは最低だ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
This is a total rip-off!
これは完全なぼったくりだ!
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
That is bullshit!
これはでたらめだ!
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
You are a stupid moron!
お前は馬鹿な奴だ!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
You don't know shit!
お前は何も知らない!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Piss off!
うせろ!
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Let's settle this outside!
外でケリつけようぜ!
"Propozycja" bójki poza lokalem