Zwroty | francuski - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Can you help me, please?
Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Proszenie o pomoc
Do you speak English?
Parlez-vous anglais ?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Do you speak _[language]_?
Parlez-vous _[langue]_ ?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
I don't speak_[language]_.
Je ne parle pas _[langue]_.
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
I don't understand.
Je ne comprends pas.
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Hello!
Bonjour !
Standardowe powitanie
Hi!
Salut !
Nieformalne powitanie
Good Morning!
Bonjour !
Powitanie używane rano
Good Evening!
Bonsoir !
Powitanie używane wieczorem
Good Night!
Bonne nuit !
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
How are you?
Comment vas-tu ?
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Good, thank you.
Bien, merci.
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
What’s your name?
Comment t'appelles-tu ?
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
My name is ___.
Je m'appelle ___.
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Where are you from?
D'où viens-tu ?
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
I am from___.
Je viens de ___.
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
How old are you?
Quel âge as-tu ?
Pytanie o wiek rozmówcy
I am___years old.
J'ai __ ans.
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Yes
Oui
Odpowiedź twierdząca
No
Non
Odpowiedź przecząca
Please
S'il vous plaît
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Here you go!
Et voilà !
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Thank you.
Merci.
Podziękowanie
Thank you very much.
Merci beaucoup.
Bardzo uprzejme podziękowanie
You're welcome.
Je t'en prie.
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
I am sorry.
Je suis désolé(e).
Przeprosiny za coś
Excuse me.
Excusez-moi.
Zwracanie czyjejś uwagi
It's OK.
Cela ne fait rien.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
No problem.
Il n'y a pas de mal.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Watch out!
Attention !
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
I am hungry.
J'ai faim.
Używane, gdy jesteśmy głodni
I am thirsty.
J'ai soif.
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
I am tired.
Je suis fatigué(e).
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
I am sick.
Je suis malade.
Używane, gdy źle się czujemy
I don't know.
Je ne sais pas.
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
It was nice meeting you.
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Goodbye!
Au revoir !
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

I would like to make a complaint.
Je voudrais faire une réclamation.
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Who is in charge here?
Qui est le responsable ici ?
Pytanie o osobę zarządzającą
This is totally unacceptable!
C'est absolument inacceptable !
Wyrażanie swojego niezadowolenia
I want my money back!
J'exige un remboursement !
Żądanie zwrotu pieniędzy
We have been waiting for over an hour.
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

This food tastes like crap!
La nourriture est infecte !
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
This drink tastes like piss!
Cette boisson est imbuvable !
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
This place is a shithole!
C'est pourri ici !
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
This car is a wreck!
Cette voiture est une épave !
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
The service sucks!
Le service est inadmissible !
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
This is a total rip-off!
C'est une grosse arnaque !
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
That is bullshit!
C'est des conneries !
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
You are a stupid moron!
Crétin fini !
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
You don't know shit!
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Piss off!
Allez vous faire voir !
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Let's settle this outside!
On va régler ça dehors !
"Propozycja" bójki poza lokalem