Zwroty | duński - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Can you help me, please?
Kan du hjælpe mig, tak?
Proszenie o pomoc
Do you speak English?
Snakker du engelsk?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Do you speak _[language]_?
snakker du _[language]_?
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
I don't speak_[language]_.
Jeg snakker ikke_[language]_.
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
I don't understand.
Jeg forstår det ikke
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Hello!
Hej!
Standardowe powitanie
Hi!
Hej!
Nieformalne powitanie
Good Morning!
Godmorgen!
Powitanie używane rano
Good Evening!
Godaften!
Powitanie używane wieczorem
Good Night!
Godnat!
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
How are you?
Hvordan har du det?
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Good, thank you.
Godt, tak.
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
What’s your name?
Hvad er dit navn?
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
My name is ___.
Mit navn er ___.
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Where are you from?
Hvor kommer du fra?
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
I am from___.
Jeg er fra___.
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
How old are you?
Hvor gammel er du?
Pytanie o wiek rozmówcy
I am___years old.
Jeg er___år gammel.
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Yes
Ja
Odpowiedź twierdząca
No
Nej
Odpowiedź przecząca
Please
Vær så venlig at
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Here you go!
Værsgo!
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Thank you.
Tak.
Podziękowanie
Thank you very much.
Mange tak.
Bardzo uprzejme podziękowanie
You're welcome.
Det var så lidt.
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
I am sorry.
Det er jeg ked af.
Przeprosiny za coś
Excuse me.
Undskyld mig.
Zwracanie czyjejś uwagi
It's OK.
Det er okay.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
No problem.
Det er ikke noget problem.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Watch out!
Pas på!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
I am hungry.
Jeg er sulten.
Używane, gdy jesteśmy głodni
I am thirsty.
Jeg er tørstig.
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
I am tired.
Jeg er træt.
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
I am sick.
Jeg er syg.
Używane, gdy źle się czujemy
I don't know.
Det ved jeg ikke.
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
It was nice meeting you.
Det var godt at møde dig.
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Goodbye!
Farvel!
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

I would like to make a complaint.
Jeg vil gerne lave en klage.
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Who is in charge here?
Hvem har ansvaret her?
Pytanie o osobę zarządzającą
This is totally unacceptable!
Dette er fuldstændigt uacceptebelt!
Wyrażanie swojego niezadowolenia
I want my money back!
Jeg vil have mine penge tilbage!
Żądanie zwrotu pieniędzy
We have been waiting for over an hour.
Vi har ventet i over en time.
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

This food tastes like crap!
Maden smager af lort!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
This drink tastes like piss!
Drinken smager af pis!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
This place is a shithole!
Dette sted er lorte sted!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
This car is a wreck!
Denne bil er et vrag!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
The service sucks!
Servicen stinker!
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
This is a total rip-off!
Dette er totalt snyd!
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
That is bullshit!
Det er noget vrøvl!
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
You are a stupid moron!
Du er en dum idiot!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
You don't know shit!
Du ved ikke en skid!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Piss off!
Skrid!
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Let's settle this outside!
Lad os ordne det her udenfor!
"Propozycja" bójki poza lokalem