Zwroty | chiński - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Can you help me, please?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Proszenie o pomoc
Do you speak English?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Do you speak _[language]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
I don't speak_[language]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
I don't understand.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Hello!
您好!(nín hǎo!)
Standardowe powitanie
Hi!
你好!(nǐ hǎo!)
Nieformalne powitanie
Good Morning!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Powitanie używane rano
Good Evening!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Powitanie używane wieczorem
Good Night!
晚安!(wǎn'ān!)
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
How are you?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Good, thank you.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
What’s your name?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
My name is ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Where are you from?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
I am from___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
How old are you?
您多大了?(nín duōdàle?)
Pytanie o wiek rozmówcy
I am___years old.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Yes
是(shì)
Odpowiedź twierdząca
No
不是(bùshì)
Odpowiedź przecząca
Please
请(qǐng)
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Here you go!
给你!(gěi nǐ!)
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Thank you.
谢谢。(xièxiè.)
Podziękowanie
Thank you very much.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Bardzo uprzejme podziękowanie
You're welcome.
不客气。(bù kèqì.)
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
I am sorry.
对不起。(duìbùqǐ.)
Przeprosiny za coś
Excuse me.
打扰了。(dǎrǎole.)
Zwracanie czyjejś uwagi
It's OK.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
No problem.
没关系。(méiguānxì.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Watch out!
当心!(dāngxīn!)
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
I am hungry.
我饿了。(wǒ è le.)
Używane, gdy jesteśmy głodni
I am thirsty.
我渴了。(wǒ kě le.)
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
I am tired.
我累了。(wǒ lèi le.)
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
I am sick.
我病了。(wǒ bìng le.)
Używane, gdy źle się czujemy
I don't know.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
It was nice meeting you.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Goodbye!
再见!(zàijiàn!)
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

I would like to make a complaint.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Who is in charge here?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Pytanie o osobę zarządzającą
This is totally unacceptable!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Wyrażanie swojego niezadowolenia
I want my money back!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Żądanie zwrotu pieniędzy
We have been waiting for over an hour.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

This food tastes like crap!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
This drink tastes like piss!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
This place is a shithole!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
This car is a wreck!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
The service sucks!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
This is a total rip-off!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
That is bullshit!
扯淡!(chědàn!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
You are a stupid moron!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
You don't know shit!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Piss off!
滚开!(gǔn kāi!)
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Let's settle this outside!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
"Propozycja" bójki poza lokalem