Zwroty | tajski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
ศูนย์ (soon)
Liczba
uno
หนึ่ง (neung)
Liczba
due
สอง (song)
Liczba
tre
สาม (sarm)
Liczba
quattro
สี่ (see)
Liczba
cinque
ห้า (ha)
Liczba
sei
หก (hok)
Liczba
sette
เจ็ด (jed)
Liczba
otto
แปด (pad)
Liczba
nove
เก้า (kao)
Liczba
dieci
สิบ (sib)
Liczba
undici
สิบเอ็ด (sib-ed)
Liczba
dodici
สิบสอง (sib-song)
Liczba
tredici
สิบสาม (sib-sarm)
Liczba
quattordici
สิบสี่ (sib-see)
Liczba
quindici
สิบห้า (sib-ha)
Liczba
sedici
สิบหก (sib-hok)
Liczba
diciassette
สิบเจ็ด(sib-jed)
Liczba
diciotto
สิบแปด(sib-pad)
Liczba
diciannove
สิบเก้า(sib-kao)
Liczba
venti
ยี่สิบ (yee-sib)
Liczba
trenta
สามสิบ (sarm-sib)
Liczba
quaranta
สี่สิบ (see-sib)
Liczba
cinquanta
ห้าสิบ (ha-sib)
Liczba
sessanta
หกสิบ (hok-sib)
Liczba
settanta
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Liczba
ottanta
แปดสิบ (pad-sib)
Liczba
novanta
เก้าสิบ (kao-sib)
Liczba
cento
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Liczba
milione
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Liczba
miliardo
พันล้าน (pun-larn)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Accettate ___?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Pytanie o rodzaje płatności
... carte di credito?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
forma płatności
... carte di addebito?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
forma płatności
... contante?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
forma płatności
... assegni?
...เช็ค? (checks)
forma płatności
Vorrei cambiare del denaro.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Wpisywanie kodu PIN
Preleva denaro
การถอนตังค์
Wypłata gotówki
Conferma
ตกลง (tok-long)
Potwierdzenie czynności
Cancella
ยกเลิก (yok-lerk)
Anulowanie czynności
Seleziona importo
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Wybór kwoty pieniędzy
Vuoi la ricevuta?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty