Zwroty | polski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zero
Liczba
uno
jeden
Liczba
due
dwa
Liczba
tre
trzy
Liczba
quattro
cztery
Liczba
cinque
pięć
Liczba
sei
sześć
Liczba
sette
siedem
Liczba
otto
osiem
Liczba
nove
dziewięć
Liczba
dieci
dziesięć
Liczba
undici
jedenaście
Liczba
dodici
dwanaście
Liczba
tredici
trzynaście
Liczba
quattordici
czternaście
Liczba
quindici
piętnaście
Liczba
sedici
szesnaście
Liczba
diciassette
siedemnaście
Liczba
diciotto
osiemnaście
Liczba
diciannove
dziewiętnaście
Liczba
venti
dwadzieścia
Liczba
trenta
trzydzieści
Liczba
quaranta
czterdzieści
Liczba
cinquanta
pięćdziesiąt
Liczba
sessanta
sześćdziesiąt
Liczba
settanta
siedemdziesiąt
Liczba
ottanta
osiemdziesiąt
Liczba
novanta
dziewięćdziesiąt
Liczba
cento
sto
Liczba
milione
milion
Liczba
miliardo
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Accettate ___?
Czy można płacić ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... carte di credito?
... kartą kredytową?
forma płatności
... carte di addebito?
... kartą debetową?
forma płatności
... contante?
... gotówką?
forma płatności
... assegni?
... czekiem?
forma płatności
Vorrei cambiare del denaro.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
Podaj PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Preleva denaro
Wypłata gotówki
Wypłata gotówki
Conferma
Akceptuj
Potwierdzenie czynności
Cancella
Anuluj
Anulowanie czynności
Seleziona importo
Wybierz kwotę
Wybór kwoty pieniędzy
Vuoi la ricevuta?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty