Zwroty | esperancki - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
nul
Liczba
uno
unu
Liczba
due
du
Liczba
tre
tri
Liczba
quattro
kvar
Liczba
cinque
kvin
Liczba
sei
ses
Liczba
sette
sep
Liczba
otto
ok
Liczba
nove
naŭ
Liczba
dieci
dek
Liczba
undici
dek unu
Liczba
dodici
dek du
Liczba
tredici
dek tri
Liczba
quattordici
dek kvar
Liczba
quindici
dek kvin
Liczba
sedici
dek ses
Liczba
diciassette
dek sep
Liczba
diciotto
dek ok
Liczba
diciannove
dek naŭ
Liczba
venti
dudek
Liczba
trenta
tridek
Liczba
quaranta
kvardek
Liczba
cinquanta
kvindek
Liczba
sessanta
sesdek
Liczba
settanta
sepdek
Liczba
ottanta
okdek
Liczba
novanta
naŭdek
Liczba
cento
cent
Liczba
milione
miliono
Liczba
miliardo
miliardo
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Accettate ___?
Ĉu vi akceptas ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... carte di credito?
... kreditkartojn?
forma płatności
... carte di addebito?
... debitkartojn?
forma płatności
... contante?
... kontanton?
forma płatności
... assegni?
... ĉekojn?
forma płatności
Vorrei cambiare del denaro.
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Inserisci il codice PIN.
Entajpu vian kodon PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Preleva denaro
Retiri monon
Wypłata gotówki
Conferma
Konfirmi
Potwierdzenie czynności
Cancella
Nuligi
Anulowanie czynności
Seleziona importo
Elektu kvanton
Wybór kwoty pieniędzy
Vuoi la ricevuta?
Ĉu vi volas kvitancon?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty