Zwroty | portugalski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

sıfır
zero
Liczba
bir
um
Liczba
iki
dois
Liczba
üç
três
Liczba
dört
quatro
Liczba
beş
cinco
Liczba
altı
seis
Liczba
yedi
sete
Liczba
sekiz
oito
Liczba
dokuz
nove
Liczba
on
dez
Liczba
onbir
onze
Liczba
oniki
doze
Liczba
onüç
treze
Liczba
ondört
quatorze
Liczba
onbeş
quinze
Liczba
onaltı
dezesseis
Liczba
onyedi
dezessete
Liczba
onsekiz
dezoito
Liczba
ondokuz
dezenove
Liczba
yirmi
vinte
Liczba
otuz
trinta
Liczba
kırk
quarenta
Liczba
elli
cinquenta
Liczba
atmış
sessenta
Liczba
yetmiş
setenta
Liczba
seksen
oitenta
Liczba
doksan
noventa
Liczba
yüz
cem
Liczba
milyon
milhão/milhões
Liczba
milyar
bilhão/bilhões
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

__ kabul ediyor musunuz?
Você aceita ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... kredi karı?
... cartões de crédito?
forma płatności
... vadesiz hesap kartı?
... cartões de débito?
forma płatności
... peşin?
... dinheiro em espécie?
forma płatności
... çek?
... cheque?
forma płatności
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Pin kodunu gir.
Digite sua senha.
Wpisywanie kodu PIN
Para çek
Sacar dinheiro
Wypłata gotówki
Onayla
Confirmar
Potwierdzenie czynności
İptal
Cancelar
Anulowanie czynności
Miktarı seç
Selecionar quantia
Wybór kwoty pieniędzy
Fiş istiyor musunuz?
Você quer o recibo?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty