Zwroty | polski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

sıfır
zero
Liczba
bir
jeden
Liczba
iki
dwa
Liczba
üç
trzy
Liczba
dört
cztery
Liczba
beş
pięć
Liczba
altı
sześć
Liczba
yedi
siedem
Liczba
sekiz
osiem
Liczba
dokuz
dziewięć
Liczba
on
dziesięć
Liczba
onbir
jedenaście
Liczba
oniki
dwanaście
Liczba
onüç
trzynaście
Liczba
ondört
czternaście
Liczba
onbeş
piętnaście
Liczba
onaltı
szesnaście
Liczba
onyedi
siedemnaście
Liczba
onsekiz
osiemnaście
Liczba
ondokuz
dziewiętnaście
Liczba
yirmi
dwadzieścia
Liczba
otuz
trzydzieści
Liczba
kırk
czterdzieści
Liczba
elli
pięćdziesiąt
Liczba
atmış
sześćdziesiąt
Liczba
yetmiş
siedemdziesiąt
Liczba
seksen
osiemdziesiąt
Liczba
doksan
dziewięćdziesiąt
Liczba
yüz
sto
Liczba
milyon
milion
Liczba
milyar
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

__ kabul ediyor musunuz?
Czy można płacić ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... kredi karı?
... kartą kredytową?
forma płatności
... vadesiz hesap kartı?
... kartą debetową?
forma płatności
... peşin?
... gotówką?
forma płatności
... çek?
... czekiem?
forma płatności
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Pin kodunu gir.
Podaj PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Para çek
Wypłata gotówki
Wypłata gotówki
Onayla
Akceptuj
Potwierdzenie czynności
İptal
Anuluj
Anulowanie czynności
Miktarı seç
Wybierz kwotę
Wybór kwoty pieniędzy
Fiş istiyor musunuz?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty