Zwroty | koreański - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

ศูนย์ (soon)
Liczba
หนึ่ง (neung)
Liczba
สอง (song)
Liczba
สาม (sarm)
Liczba
สี่ (see)
Liczba
ห้า (ha)
Liczba
หก (hok)
Liczba
เจ็ด (jed)
Liczba
แปด (pad)
Liczba
เก้า (kao)
Liczba
สิบ (sib)
Liczba
สิบเอ็ด (sib-ed)
Liczba
สิบสอง (sib-song)
Liczba
สิบสาม (sib-sarm)
Liczba
สิบสี่ (sib-see)
Liczba
สิบห้า (sib-ha)
Liczba
สิบหก (sib-hok)
Liczba
สิบเจ็ด(sib-jed)
Liczba
สิบแปด(sib-pad)
Liczba
สิบเก้า(sib-kao)
Liczba
ยี่สิบ (yee-sib)
Liczba
สามสิบ (sarm-sib)
Liczba
สี่สิบ (see-sib)
Liczba
ห้าสิบ (ha-sib)
Liczba
หกสิบ (hok-sib)
Liczba
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Liczba
แปดสิบ (pad-sib)
Liczba
เก้าสิบ (kao-sib)
Liczba
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Liczba
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Liczba
พันล้าน (pun-larn)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Pytanie o rodzaje płatności
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
forma płatności
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
forma płatności
...เงินสด? (...ngern-sod?)
forma płatności
...เช็ค? (checks)
forma płatności
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Wpisywanie kodu PIN
การถอนตังค์
Wypłata gotówki
ตกลง (tok-long)
Potwierdzenie czynności
ยกเลิก (yok-lerk)
Anulowanie czynności
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Wybór kwoty pieniędzy
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty