Zwroty | esperancki - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

ศูนย์ (soon)
nul
Liczba
หนึ่ง (neung)
unu
Liczba
สอง (song)
du
Liczba
สาม (sarm)
tri
Liczba
สี่ (see)
kvar
Liczba
ห้า (ha)
kvin
Liczba
หก (hok)
ses
Liczba
เจ็ด (jed)
sep
Liczba
แปด (pad)
ok
Liczba
เก้า (kao)
naŭ
Liczba
สิบ (sib)
dek
Liczba
สิบเอ็ด (sib-ed)
dek unu
Liczba
สิบสอง (sib-song)
dek du
Liczba
สิบสาม (sib-sarm)
dek tri
Liczba
สิบสี่ (sib-see)
dek kvar
Liczba
สิบห้า (sib-ha)
dek kvin
Liczba
สิบหก (sib-hok)
dek ses
Liczba
สิบเจ็ด(sib-jed)
dek sep
Liczba
สิบแปด(sib-pad)
dek ok
Liczba
สิบเก้า(sib-kao)
dek naŭ
Liczba
ยี่สิบ (yee-sib)
dudek
Liczba
สามสิบ (sarm-sib)
tridek
Liczba
สี่สิบ (see-sib)
kvardek
Liczba
ห้าสิบ (ha-sib)
kvindek
Liczba
หกสิบ (hok-sib)
sesdek
Liczba
เจ็ดสิบ (jed-sib)
sepdek
Liczba
แปดสิบ (pad-sib)
okdek
Liczba
เก้าสิบ (kao-sib)
naŭdek
Liczba
หนึ่งร้อย (neung-roi)
cent
Liczba
หนึ่งล้าน (neung-larn)
miliono
Liczba
พันล้าน (pun-larn)
miliardo
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Ĉu vi akceptas ___?
Pytanie o rodzaje płatności
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... kreditkartojn?
forma płatności
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... debitkartojn?
forma płatności
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... kontanton?
forma płatności
...เช็ค? (checks)
... ĉekojn?
forma płatności
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Entajpu vian kodon PIN.
Wpisywanie kodu PIN
การถอนตังค์
Retiri monon
Wypłata gotówki
ตกลง (tok-long)
Konfirmi
Potwierdzenie czynności
ยกเลิก (yok-lerk)
Nuligi
Anulowanie czynności
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Elektu kvanton
Wybór kwoty pieniędzy
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Ĉu vi volas kvitancon?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty