Zwroty | czeski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

ศูนย์ (soon)
nula
Liczba
หนึ่ง (neung)
jedna
Liczba
สอง (song)
dva
Liczba
สาม (sarm)
tři
Liczba
สี่ (see)
čtyři
Liczba
ห้า (ha)
pět
Liczba
หก (hok)
šest
Liczba
เจ็ด (jed)
sedm
Liczba
แปด (pad)
osm
Liczba
เก้า (kao)
devět
Liczba
สิบ (sib)
deset
Liczba
สิบเอ็ด (sib-ed)
jedenáct
Liczba
สิบสอง (sib-song)
dvanáct
Liczba
สิบสาม (sib-sarm)
třináct
Liczba
สิบสี่ (sib-see)
čtrnáct
Liczba
สิบห้า (sib-ha)
patnáct
Liczba
สิบหก (sib-hok)
šestnáct
Liczba
สิบเจ็ด(sib-jed)
sedmnáct
Liczba
สิบแปด(sib-pad)
osmnáct
Liczba
สิบเก้า(sib-kao)
devatenáct
Liczba
ยี่สิบ (yee-sib)
dvacet
Liczba
สามสิบ (sarm-sib)
třicet
Liczba
สี่สิบ (see-sib)
čtyřicet
Liczba
ห้าสิบ (ha-sib)
padesát
Liczba
หกสิบ (hok-sib)
šedesát
Liczba
เจ็ดสิบ (jed-sib)
sedmdesát
Liczba
แปดสิบ (pad-sib)
osmdesát
Liczba
เก้าสิบ (kao-sib)
devadesát
Liczba
หนึ่งร้อย (neung-roi)
sto
Liczba
หนึ่งล้าน (neung-larn)
milión
Liczba
พันล้าน (pun-larn)
miliarda
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Přijímáte ___?
Pytanie o rodzaje płatności
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... kreditní karty?
forma płatności
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... debetní karty?
forma płatności
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... hotovost?
forma płatności
...เช็ค? (checks)
... šeky?
forma płatności
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Zadejte Váš PIN kód.
Wpisywanie kodu PIN
การถอนตังค์
Vybrat peníze
Wypłata gotówki
ตกลง (tok-long)
Potvrdit
Potwierdzenie czynności
ยกเลิก (yok-lerk)
Zrušit
Anulowanie czynności
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Vybrat částku
Wybór kwoty pieniędzy
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Chcete účtenku?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty