Zwroty | portugalski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

noll
zero
Liczba
ett
um
Liczba
två
dois
Liczba
tre
três
Liczba
fyra
quatro
Liczba
fem
cinco
Liczba
sex
seis
Liczba
sju
sete
Liczba
åtta
oito
Liczba
nio
nove
Liczba
tio
dez
Liczba
elva
onze
Liczba
tolv
doze
Liczba
tretton
treze
Liczba
fjorton
quatorze
Liczba
femton
quinze
Liczba
sexton
dezesseis
Liczba
sjutton
dezessete
Liczba
arton
dezoito
Liczba
nitton
dezenove
Liczba
tjugo
vinte
Liczba
trettio
trinta
Liczba
fyrtio
quarenta
Liczba
femtio
cinquenta
Liczba
sextio
sessenta
Liczba
sjuttio
setenta
Liczba
åttio
oitenta
Liczba
nittio
noventa
Liczba
hundra
cem
Liczba
miljon
milhão/milhões
Liczba
miljard
bilhão/bilhões
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Accepterar ni ___?
Você aceita ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... kreditkort?
... cartões de crédito?
forma płatności
... betalkort/debitkort?
... cartões de débito?
forma płatności
... kontanter?
... dinheiro em espécie?
forma płatności
... checkar?
... cheque?
forma płatności
Jag skulle vilja växla lite pengar.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Slå in din pinkod.
Digite sua senha.
Wpisywanie kodu PIN
Ta ut pengar
Sacar dinheiro
Wypłata gotówki
Bekräfta
Confirmar
Potwierdzenie czynności
Avbryt
Cancelar
Anulowanie czynności
Välj summa
Selecionar quantia
Wybór kwoty pieniędzy
Vill du ha kvitto?
Você quer o recibo?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty