Zwroty | włoski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zero
Liczba
unu
uno
Liczba
doi
due
Liczba
trei
tre
Liczba
patru
quattro
Liczba
cinci
cinque
Liczba
șase
sei
Liczba
șapte
sette
Liczba
opt
otto
Liczba
nouă
nove
Liczba
zece
dieci
Liczba
unsprezece
undici
Liczba
doisprezece
dodici
Liczba
treisprezece
tredici
Liczba
paisprezece
quattordici
Liczba
cincisprezece
quindici
Liczba
șaisprezece
sedici
Liczba
șaptesprezece
diciassette
Liczba
optsprezece
diciotto
Liczba
nouăsprezece
diciannove
Liczba
douăzeci
venti
Liczba
treizeci
trenta
Liczba
patruzeci
quaranta
Liczba
cincizeci
cinquanta
Liczba
șaizeci
sessanta
Liczba
șaptezeci
settanta
Liczba
optzeci
ottanta
Liczba
nouăzeci
novanta
Liczba
sută
cento
Liczba
milion
milione
Liczba
miliard
miliardo
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptați __ ?
Accettate ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... carduri de credit?
... carte di credito?
forma płatności
... carduri de debit imediat?
... carte di addebito?
forma płatności
... numerar?
... contante?
forma płatności
... cecuri?
... assegni?
forma płatności
Aș dori să schimb niște bani.
Vorrei cambiare del denaro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduceți codul PIN.
Inserisci il codice PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Retrageți numerar
Preleva denaro
Wypłata gotówki
Confirmare
Conferma
Potwierdzenie czynności
Anulează
Cancella
Anulowanie czynności
Alegeți suma
Seleziona importo
Wybór kwoty pieniędzy
Doriți o chitanță?
Vuoi la ricevuta?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty