Zwroty | tajski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
ศูนย์ (soon)
Liczba
unu
หนึ่ง (neung)
Liczba
doi
สอง (song)
Liczba
trei
สาม (sarm)
Liczba
patru
สี่ (see)
Liczba
cinci
ห้า (ha)
Liczba
șase
หก (hok)
Liczba
șapte
เจ็ด (jed)
Liczba
opt
แปด (pad)
Liczba
nouă
เก้า (kao)
Liczba
zece
สิบ (sib)
Liczba
unsprezece
สิบเอ็ด (sib-ed)
Liczba
doisprezece
สิบสอง (sib-song)
Liczba
treisprezece
สิบสาม (sib-sarm)
Liczba
paisprezece
สิบสี่ (sib-see)
Liczba
cincisprezece
สิบห้า (sib-ha)
Liczba
șaisprezece
สิบหก (sib-hok)
Liczba
șaptesprezece
สิบเจ็ด(sib-jed)
Liczba
optsprezece
สิบแปด(sib-pad)
Liczba
nouăsprezece
สิบเก้า(sib-kao)
Liczba
douăzeci
ยี่สิบ (yee-sib)
Liczba
treizeci
สามสิบ (sarm-sib)
Liczba
patruzeci
สี่สิบ (see-sib)
Liczba
cincizeci
ห้าสิบ (ha-sib)
Liczba
șaizeci
หกสิบ (hok-sib)
Liczba
șaptezeci
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Liczba
optzeci
แปดสิบ (pad-sib)
Liczba
nouăzeci
เก้าสิบ (kao-sib)
Liczba
sută
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Liczba
milion
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Liczba
miliard
พันล้าน (pun-larn)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptați __ ?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Pytanie o rodzaje płatności
... carduri de credit?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
forma płatności
... carduri de debit imediat?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
forma płatności
... numerar?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
forma płatności
... cecuri?
...เช็ค? (checks)
forma płatności
Aș dori să schimb niște bani.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduceți codul PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Wpisywanie kodu PIN
Retrageți numerar
การถอนตังค์
Wypłata gotówki
Confirmare
ตกลง (tok-long)
Potwierdzenie czynności
Anulează
ยกเลิก (yok-lerk)
Anulowanie czynności
Alegeți suma
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Wybór kwoty pieniędzy
Doriți o chitanță?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty