Zwroty | polski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zero
Liczba
unu
jeden
Liczba
doi
dwa
Liczba
trei
trzy
Liczba
patru
cztery
Liczba
cinci
pięć
Liczba
șase
sześć
Liczba
șapte
siedem
Liczba
opt
osiem
Liczba
nouă
dziewięć
Liczba
zece
dziesięć
Liczba
unsprezece
jedenaście
Liczba
doisprezece
dwanaście
Liczba
treisprezece
trzynaście
Liczba
paisprezece
czternaście
Liczba
cincisprezece
piętnaście
Liczba
șaisprezece
szesnaście
Liczba
șaptesprezece
siedemnaście
Liczba
optsprezece
osiemnaście
Liczba
nouăsprezece
dziewiętnaście
Liczba
douăzeci
dwadzieścia
Liczba
treizeci
trzydzieści
Liczba
patruzeci
czterdzieści
Liczba
cincizeci
pięćdziesiąt
Liczba
șaizeci
sześćdziesiąt
Liczba
șaptezeci
siedemdziesiąt
Liczba
optzeci
osiemdziesiąt
Liczba
nouăzeci
dziewięćdziesiąt
Liczba
sută
sto
Liczba
milion
milion
Liczba
miliard
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptați __ ?
Czy można płacić ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... carduri de credit?
... kartą kredytową?
forma płatności
... carduri de debit imediat?
... kartą debetową?
forma płatności
... numerar?
... gotówką?
forma płatności
... cecuri?
... czekiem?
forma płatności
Aș dori să schimb niște bani.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduceți codul PIN.
Podaj PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Retrageți numerar
Wypłata gotówki
Wypłata gotówki
Confirmare
Akceptuj
Potwierdzenie czynności
Anulează
Anuluj
Anulowanie czynności
Alegeți suma
Wybierz kwotę
Wybór kwoty pieniędzy
Doriți o chitanță?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty