Zwroty | niemiecki - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
null
Liczba
unu
eins
Liczba
doi
zwei
Liczba
trei
drei
Liczba
patru
vier
Liczba
cinci
fünf
Liczba
șase
sechs
Liczba
șapte
sieben
Liczba
opt
acht
Liczba
nouă
neun
Liczba
zece
zehn
Liczba
unsprezece
elf
Liczba
doisprezece
zwölf
Liczba
treisprezece
dreizehn
Liczba
paisprezece
vierzehn
Liczba
cincisprezece
fünfzehn
Liczba
șaisprezece
sechzehn
Liczba
șaptesprezece
siebzehn
Liczba
optsprezece
achtzehn
Liczba
nouăsprezece
neunzehn
Liczba
douăzeci
zwanzig
Liczba
treizeci
dreißig
Liczba
patruzeci
vierzig
Liczba
cincizeci
fünfzig
Liczba
șaizeci
sechzig
Liczba
șaptezeci
siebzig
Liczba
optzeci
achtzig
Liczba
nouăzeci
neunzig
Liczba
sută
hundert
Liczba
milion
Million
Liczba
miliard
Milliarde
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptați __ ?
Nehmen Sie ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... carduri de credit?
... Kreditkarte?
forma płatności
... carduri de debit imediat?
... EC-Karte?
forma płatności
... numerar?
... Bargeld?
forma płatności
... cecuri?
... Schecks?
forma płatności
Aș dori să schimb niște bani.
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduceți codul PIN.
Geben Sie Ihren Pin ein.
Wpisywanie kodu PIN
Retrageți numerar
Geld abheben
Wypłata gotówki
Confirmare
Bestätigen
Potwierdzenie czynności
Anulează
Abbrechen
Anulowanie czynności
Alegeți suma
Betrag auswählen
Wybór kwoty pieniędzy
Doriți o chitanță?
Benötigen Sie eine Quittung?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty