Zwroty | japoński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
ゼロ
Liczba
unu
Liczba
doi
Liczba
trei
Liczba
patru
Liczba
cinci
Liczba
șase
Liczba
șapte
Liczba
opt
Liczba
nouă
Liczba
zece
Liczba
unsprezece
十一
Liczba
doisprezece
十二
Liczba
treisprezece
十三
Liczba
paisprezece
十四
Liczba
cincisprezece
十五
Liczba
șaisprezece
十六
Liczba
șaptesprezece
十七
Liczba
optsprezece
十八
Liczba
nouăsprezece
十九
Liczba
douăzeci
二十
Liczba
treizeci
三十
Liczba
patruzeci
四十
Liczba
cincizeci
五十
Liczba
șaizeci
六十
Liczba
șaptezeci
七十
Liczba
optzeci
八十
Liczba
nouăzeci
九十
Liczba
sută
Liczba
milion
Liczba
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptați __ ?
___は受け入れていますか?
Pytanie o rodzaje płatności
... carduri de credit?
...クレジットカード?
forma płatności
... carduri de debit imediat?
...デビットカード?
forma płatności
... numerar?
...現金?
forma płatności
... cecuri?
...チェック?
forma płatności
Aș dori să schimb niște bani.
お金を両替したいです
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduceți codul PIN.
パスワードを入力してください
Wpisywanie kodu PIN
Retrageți numerar
お金を引き出す
Wypłata gotówki
Confirmare
承認
Potwierdzenie czynności
Anulează
キャンセル
Anulowanie czynności
Alegeți suma
金額を選択する
Wybór kwoty pieniędzy
Doriți o chitanță?
レシートは必要ですか?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty