Zwroty | hiszpański - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
cero
Liczba
unu
uno
Liczba
doi
dos
Liczba
trei
tres
Liczba
patru
cuatro
Liczba
cinci
cinco
Liczba
șase
seis
Liczba
șapte
siete
Liczba
opt
ocho
Liczba
nouă
nueve
Liczba
zece
diez
Liczba
unsprezece
once
Liczba
doisprezece
doce
Liczba
treisprezece
trece
Liczba
paisprezece
catorce
Liczba
cincisprezece
quince
Liczba
șaisprezece
dieciseis
Liczba
șaptesprezece
diecisiete
Liczba
optsprezece
dieciocho
Liczba
nouăsprezece
diecinueve
Liczba
douăzeci
veinte
Liczba
treizeci
treinta
Liczba
patruzeci
cuarenta
Liczba
cincizeci
cincuenta
Liczba
șaizeci
sesenta
Liczba
șaptezeci
setenta
Liczba
optzeci
ochenta
Liczba
nouăzeci
noventa
Liczba
sută
cien
Liczba
milion
millón
Liczba
miliard
billón
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptați __ ?
¿Aceptan _____?
Pytanie o rodzaje płatności
... carduri de credit?
... tarjetas de crédito?
forma płatności
... carduri de debit imediat?
...tarjetas de débito?
forma płatności
... numerar?
...efectivo?
forma płatności
... cecuri?
... cheques?
forma płatności
Aș dori să schimb niște bani.
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduceți codul PIN.
Introduzca el código PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Retrageți numerar
Retirar dinero
Wypłata gotówki
Confirmare
Confirmar
Potwierdzenie czynności
Anulează
Cancelar
Anulowanie czynności
Alegeți suma
Seleccionar cantidad
Wybór kwoty pieniędzy
Doriți o chitanță?
¿Desea imprimir el recibo?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty