Zwroty | hindi - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
Liczba
unu
Liczba
doi
Liczba
trei
Liczba
patru
Liczba
cinci
Liczba
șase
Liczba
șapte
Liczba
opt
Liczba
nouă
Liczba
zece
Liczba
unsprezece
Liczba
doisprezece
Liczba
treisprezece
Liczba
paisprezece
Liczba
cincisprezece
Liczba
șaisprezece
Liczba
șaptesprezece
Liczba
optsprezece
Liczba
nouăsprezece
Liczba
douăzeci
Liczba
treizeci
Liczba
patruzeci
Liczba
cincizeci
Liczba
șaizeci
Liczba
șaptezeci
Liczba
optzeci
Liczba
nouăzeci
Liczba
sută
Liczba
milion
Liczba
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptați __ ?
Pytanie o rodzaje płatności
... carduri de credit?
forma płatności
... carduri de debit imediat?
forma płatności
... numerar?
forma płatności
... cecuri?
forma płatności
Aș dori să schimb niște bani.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduceți codul PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Retrageți numerar
Wypłata gotówki
Confirmare
Potwierdzenie czynności
Anulează
Anulowanie czynności
Alegeți suma
Wybór kwoty pieniędzy
Doriți o chitanță?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty