Zwroty | francuski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zéro
Liczba
unu
un
Liczba
doi
deux
Liczba
trei
trois
Liczba
patru
quatre
Liczba
cinci
cinq
Liczba
șase
six
Liczba
șapte
sept
Liczba
opt
huit
Liczba
nouă
neuf
Liczba
zece
dix
Liczba
unsprezece
onze
Liczba
doisprezece
douze
Liczba
treisprezece
treize
Liczba
paisprezece
quatorze
Liczba
cincisprezece
quinze
Liczba
șaisprezece
seize
Liczba
șaptesprezece
dix-sept
Liczba
optsprezece
dix-huit
Liczba
nouăsprezece
dix-neuf
Liczba
douăzeci
vingt
Liczba
treizeci
trente
Liczba
patruzeci
quarante
Liczba
cincizeci
cinquante
Liczba
șaizeci
soixante
Liczba
șaptezeci
soixante-dix
Liczba
optzeci
quatre-vingts
Liczba
nouăzeci
quatre-vingt-dix
Liczba
sută
cent
Liczba
milion
million
Liczba
miliard
milliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptați __ ?
Acceptez-vous __ ?
Pytanie o rodzaje płatności
... carduri de credit?
... les cartes de crédit ?
forma płatności
... carduri de debit imediat?
... les cartes à débit immédiat ?
forma płatności
... numerar?
... l'espèce ?
forma płatności
... cecuri?
... les chèques ?
forma płatności
Aș dori să schimb niște bani.
Je voudrais échanger de l'argent.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduceți codul PIN.
Composez votre code secret.
Wpisywanie kodu PIN
Retrageți numerar
Retrait
Wypłata gotówki
Confirmare
Valider
Potwierdzenie czynności
Anulează
Annuler
Anulowanie czynności
Alegeți suma
Choisir un montant
Wybór kwoty pieniędzy
Doriți o chitanță?
Souhaitez-vous un reçu ?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty