Zwroty | chiński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
零(líng)
Liczba
unu
一(yī)
Liczba
doi
二(èr)
Liczba
trei
三(sān)
Liczba
patru
四(sì)
Liczba
cinci
五(wǔ)
Liczba
șase
六(liù)
Liczba
șapte
七(qī)
Liczba
opt
八(bā)
Liczba
nouă
九(jiǔ)
Liczba
zece
十(shí)
Liczba
unsprezece
十一(shíyī)
Liczba
doisprezece
十二(shí'èr)
Liczba
treisprezece
十三(shísān)
Liczba
paisprezece
十四(shísì)
Liczba
cincisprezece
十五(shíwǔ)
Liczba
șaisprezece
十六(shíliù)
Liczba
șaptesprezece
十七(shíqī)
Liczba
optsprezece
十八(shíbā)
Liczba
nouăsprezece
十九(shíjiǔ)
Liczba
douăzeci
二十(èrshí)
Liczba
treizeci
三十(sānshí)
Liczba
patruzeci
四十(sìshí)
Liczba
cincizeci
五十(wǔshí)
Liczba
șaizeci
六十(liùshí)
Liczba
șaptezeci
七十(qīshí)
Liczba
optzeci
八十(bāshí)
Liczba
nouăzeci
九十(jiǔshí)
Liczba
sută
一百(yībǎi)
Liczba
milion
一百万(yībǎi wàn)
Liczba
miliard
十亿(shí yì)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptați __ ?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Pytanie o rodzaje płatności
... carduri de credit?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
forma płatności
... carduri de debit imediat?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
forma płatności
... numerar?
…现金?(…xiànjīn?)
forma płatności
... cecuri?
…支票?(…zhīpiào?)
forma płatności
Aș dori să schimb niște bani.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduceți codul PIN.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Wpisywanie kodu PIN
Retrageți numerar
取款(qǔkuǎn)
Wypłata gotówki
Confirmare
确认(quèrèn)
Potwierdzenie czynności
Anulează
取消(qǔxiāo)
Anulowanie czynności
Alegeți suma
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Wybór kwoty pieniędzy
Doriți o chitanță?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty