Zwroty | angielski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zero
Liczba
unu
one
Liczba
doi
two
Liczba
trei
three
Liczba
patru
four
Liczba
cinci
five
Liczba
șase
six
Liczba
șapte
seven
Liczba
opt
eight
Liczba
nouă
nine
Liczba
zece
ten
Liczba
unsprezece
eleven
Liczba
doisprezece
twelve
Liczba
treisprezece
thirteen
Liczba
paisprezece
fourteen
Liczba
cincisprezece
fifteen
Liczba
șaisprezece
sixteen
Liczba
șaptesprezece
seventeen
Liczba
optsprezece
eighteen
Liczba
nouăsprezece
nineteen
Liczba
douăzeci
twenty
Liczba
treizeci
thirty
Liczba
patruzeci
forty
Liczba
cincizeci
fifty
Liczba
șaizeci
sixty
Liczba
șaptezeci
seventy
Liczba
optzeci
eighty
Liczba
nouăzeci
ninety
Liczba
sută
hundred
Liczba
milion
million
Liczba
miliard
billion
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptați __ ?
Do you accept ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... carduri de credit?
... credit cards?
forma płatności
... carduri de debit imediat?
... debit cards?
forma płatności
... numerar?
... cash?
forma płatności
... cecuri?
... checks?
forma płatności
Aș dori să schimb niște bani.
I would like to exchange some money.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduceți codul PIN.
Enter your PIN code.
Wpisywanie kodu PIN
Retrageți numerar
Withdraw money
Wypłata gotówki
Confirmare
Confirm
Potwierdzenie czynności
Anulează
Cancel
Anulowanie czynności
Alegeți suma
Select amount
Wybór kwoty pieniędzy
Doriți o chitanță?
Do you want a receipt?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty