Zwroty | włoski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zero
Liczba
um
uno
Liczba
dois
due
Liczba
três
tre
Liczba
quatro
quattro
Liczba
cinco
cinque
Liczba
seis
sei
Liczba
sete
sette
Liczba
oito
otto
Liczba
nove
nove
Liczba
dez
dieci
Liczba
onze
undici
Liczba
doze
dodici
Liczba
treze
tredici
Liczba
quatorze
quattordici
Liczba
quinze
quindici
Liczba
dezesseis
sedici
Liczba
dezessete
diciassette
Liczba
dezoito
diciotto
Liczba
dezenove
diciannove
Liczba
vinte
venti
Liczba
trinta
trenta
Liczba
quarenta
quaranta
Liczba
cinquenta
cinquanta
Liczba
sessenta
sessanta
Liczba
setenta
settanta
Liczba
oitenta
ottanta
Liczba
noventa
novanta
Liczba
cem
cento
Liczba
milhão/milhões
milione
Liczba
bilhão/bilhões
miliardo
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Você aceita ___?
Accettate ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... cartões de crédito?
... carte di credito?
forma płatności
... cartões de débito?
... carte di addebito?
forma płatności
... dinheiro em espécie?
... contante?
forma płatności
... cheque?
... assegni?
forma płatności
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Vorrei cambiare del denaro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Digite sua senha.
Inserisci il codice PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Sacar dinheiro
Preleva denaro
Wypłata gotówki
Confirmar
Conferma
Potwierdzenie czynności
Cancelar
Cancella
Anulowanie czynności
Selecionar quantia
Seleziona importo
Wybór kwoty pieniędzy
Você quer o recibo?
Vuoi la ricevuta?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty