Zwroty | tajski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
ศูนย์ (soon)
Liczba
um
หนึ่ง (neung)
Liczba
dois
สอง (song)
Liczba
três
สาม (sarm)
Liczba
quatro
สี่ (see)
Liczba
cinco
ห้า (ha)
Liczba
seis
หก (hok)
Liczba
sete
เจ็ด (jed)
Liczba
oito
แปด (pad)
Liczba
nove
เก้า (kao)
Liczba
dez
สิบ (sib)
Liczba
onze
สิบเอ็ด (sib-ed)
Liczba
doze
สิบสอง (sib-song)
Liczba
treze
สิบสาม (sib-sarm)
Liczba
quatorze
สิบสี่ (sib-see)
Liczba
quinze
สิบห้า (sib-ha)
Liczba
dezesseis
สิบหก (sib-hok)
Liczba
dezessete
สิบเจ็ด(sib-jed)
Liczba
dezoito
สิบแปด(sib-pad)
Liczba
dezenove
สิบเก้า(sib-kao)
Liczba
vinte
ยี่สิบ (yee-sib)
Liczba
trinta
สามสิบ (sarm-sib)
Liczba
quarenta
สี่สิบ (see-sib)
Liczba
cinquenta
ห้าสิบ (ha-sib)
Liczba
sessenta
หกสิบ (hok-sib)
Liczba
setenta
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Liczba
oitenta
แปดสิบ (pad-sib)
Liczba
noventa
เก้าสิบ (kao-sib)
Liczba
cem
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Liczba
milhão/milhões
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Liczba
bilhão/bilhões
พันล้าน (pun-larn)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Você aceita ___?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Pytanie o rodzaje płatności
... cartões de crédito?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
forma płatności
... cartões de débito?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
forma płatności
... dinheiro em espécie?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
forma płatności
... cheque?
...เช็ค? (checks)
forma płatności
Eu gostaria de trocar dinheiro.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Digite sua senha.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Wpisywanie kodu PIN
Sacar dinheiro
การถอนตังค์
Wypłata gotówki
Confirmar
ตกลง (tok-long)
Potwierdzenie czynności
Cancelar
ยกเลิก (yok-lerk)
Anulowanie czynności
Selecionar quantia
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Wybór kwoty pieniędzy
Você quer o recibo?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty