Zwroty | koreański - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
Liczba
um
Liczba
dois
Liczba
três
Liczba
quatro
Liczba
cinco
Liczba
seis
Liczba
sete
Liczba
oito
Liczba
nove
Liczba
dez
Liczba
onze
Liczba
doze
Liczba
treze
Liczba
quatorze
Liczba
quinze
Liczba
dezesseis
Liczba
dezessete
Liczba
dezoito
Liczba
dezenove
Liczba
vinte
Liczba
trinta
Liczba
quarenta
Liczba
cinquenta
Liczba
sessenta
Liczba
setenta
Liczba
oitenta
Liczba
noventa
Liczba
cem
Liczba
milhão/milhões
Liczba
bilhão/bilhões
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Você aceita ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... cartões de crédito?
forma płatności
... cartões de débito?
forma płatności
... dinheiro em espécie?
forma płatności
... cheque?
forma płatności
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Digite sua senha.
Wpisywanie kodu PIN
Sacar dinheiro
Wypłata gotówki
Confirmar
Potwierdzenie czynności
Cancelar
Anulowanie czynności
Selecionar quantia
Wybór kwoty pieniędzy
Você quer o recibo?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty