Zwroty | francuski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zéro
Liczba
um
un
Liczba
dois
deux
Liczba
três
trois
Liczba
quatro
quatre
Liczba
cinco
cinq
Liczba
seis
six
Liczba
sete
sept
Liczba
oito
huit
Liczba
nove
neuf
Liczba
dez
dix
Liczba
onze
onze
Liczba
doze
douze
Liczba
treze
treize
Liczba
quatorze
quatorze
Liczba
quinze
quinze
Liczba
dezesseis
seize
Liczba
dezessete
dix-sept
Liczba
dezoito
dix-huit
Liczba
dezenove
dix-neuf
Liczba
vinte
vingt
Liczba
trinta
trente
Liczba
quarenta
quarante
Liczba
cinquenta
cinquante
Liczba
sessenta
soixante
Liczba
setenta
soixante-dix
Liczba
oitenta
quatre-vingts
Liczba
noventa
quatre-vingt-dix
Liczba
cem
cent
Liczba
milhão/milhões
million
Liczba
bilhão/bilhões
milliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Você aceita ___?
Acceptez-vous __ ?
Pytanie o rodzaje płatności
... cartões de crédito?
... les cartes de crédit ?
forma płatności
... cartões de débito?
... les cartes à débit immédiat ?
forma płatności
... dinheiro em espécie?
... l'espèce ?
forma płatności
... cheque?
... les chèques ?
forma płatności
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Je voudrais échanger de l'argent.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Digite sua senha.
Composez votre code secret.
Wpisywanie kodu PIN
Sacar dinheiro
Retrait
Wypłata gotówki
Confirmar
Valider
Potwierdzenie czynności
Cancelar
Annuler
Anulowanie czynności
Selecionar quantia
Choisir un montant
Wybór kwoty pieniędzy
Você quer o recibo?
Souhaitez-vous un reçu ?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty