Zwroty | włoski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zero
Liczba
jeden
uno
Liczba
dwa
due
Liczba
trzy
tre
Liczba
cztery
quattro
Liczba
pięć
cinque
Liczba
sześć
sei
Liczba
siedem
sette
Liczba
osiem
otto
Liczba
dziewięć
nove
Liczba
dziesięć
dieci
Liczba
jedenaście
undici
Liczba
dwanaście
dodici
Liczba
trzynaście
tredici
Liczba
czternaście
quattordici
Liczba
piętnaście
quindici
Liczba
szesnaście
sedici
Liczba
siedemnaście
diciassette
Liczba
osiemnaście
diciotto
Liczba
dziewiętnaście
diciannove
Liczba
dwadzieścia
venti
Liczba
trzydzieści
trenta
Liczba
czterdzieści
quaranta
Liczba
pięćdziesiąt
cinquanta
Liczba
sześćdziesiąt
sessanta
Liczba
siedemdziesiąt
settanta
Liczba
osiemdziesiąt
ottanta
Liczba
dziewięćdziesiąt
novanta
Liczba
sto
cento
Liczba
milion
milione
Liczba
miliard
miliardo
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Czy można płacić ___?
Accettate ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... kartą kredytową?
... carte di credito?
forma płatności
... kartą debetową?
... carte di addebito?
forma płatności
... gotówką?
... contante?
forma płatności
... czekiem?
... assegni?
forma płatności
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Vorrei cambiare del denaro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Podaj PIN.
Inserisci il codice PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Wypłata gotówki
Preleva denaro
Wypłata gotówki
Akceptuj
Conferma
Potwierdzenie czynności
Anuluj
Cancella
Anulowanie czynności
Wybierz kwotę
Seleziona importo
Wybór kwoty pieniędzy
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Vuoi la ricevuta?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty