Zwroty | tajski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
ศูนย์ (soon)
Liczba
jeden
หนึ่ง (neung)
Liczba
dwa
สอง (song)
Liczba
trzy
สาม (sarm)
Liczba
cztery
สี่ (see)
Liczba
pięć
ห้า (ha)
Liczba
sześć
หก (hok)
Liczba
siedem
เจ็ด (jed)
Liczba
osiem
แปด (pad)
Liczba
dziewięć
เก้า (kao)
Liczba
dziesięć
สิบ (sib)
Liczba
jedenaście
สิบเอ็ด (sib-ed)
Liczba
dwanaście
สิบสอง (sib-song)
Liczba
trzynaście
สิบสาม (sib-sarm)
Liczba
czternaście
สิบสี่ (sib-see)
Liczba
piętnaście
สิบห้า (sib-ha)
Liczba
szesnaście
สิบหก (sib-hok)
Liczba
siedemnaście
สิบเจ็ด(sib-jed)
Liczba
osiemnaście
สิบแปด(sib-pad)
Liczba
dziewiętnaście
สิบเก้า(sib-kao)
Liczba
dwadzieścia
ยี่สิบ (yee-sib)
Liczba
trzydzieści
สามสิบ (sarm-sib)
Liczba
czterdzieści
สี่สิบ (see-sib)
Liczba
pięćdziesiąt
ห้าสิบ (ha-sib)
Liczba
sześćdziesiąt
หกสิบ (hok-sib)
Liczba
siedemdziesiąt
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Liczba
osiemdziesiąt
แปดสิบ (pad-sib)
Liczba
dziewięćdziesiąt
เก้าสิบ (kao-sib)
Liczba
sto
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Liczba
milion
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Liczba
miliard
พันล้าน (pun-larn)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Czy można płacić ___?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Pytanie o rodzaje płatności
... kartą kredytową?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
forma płatności
... kartą debetową?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
forma płatności
... gotówką?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
forma płatności
... czekiem?
...เช็ค? (checks)
forma płatności
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Podaj PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Wpisywanie kodu PIN
Wypłata gotówki
การถอนตังค์
Wypłata gotówki
Akceptuj
ตกลง (tok-long)
Potwierdzenie czynności
Anuluj
ยกเลิก (yok-lerk)
Anulowanie czynności
Wybierz kwotę
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Wybór kwoty pieniędzy
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty