Zwroty | rumuński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zero
Liczba
jeden
unu
Liczba
dwa
doi
Liczba
trzy
trei
Liczba
cztery
patru
Liczba
pięć
cinci
Liczba
sześć
șase
Liczba
siedem
șapte
Liczba
osiem
opt
Liczba
dziewięć
nouă
Liczba
dziesięć
zece
Liczba
jedenaście
unsprezece
Liczba
dwanaście
doisprezece
Liczba
trzynaście
treisprezece
Liczba
czternaście
paisprezece
Liczba
piętnaście
cincisprezece
Liczba
szesnaście
șaisprezece
Liczba
siedemnaście
șaptesprezece
Liczba
osiemnaście
optsprezece
Liczba
dziewiętnaście
nouăsprezece
Liczba
dwadzieścia
douăzeci
Liczba
trzydzieści
treizeci
Liczba
czterdzieści
patruzeci
Liczba
pięćdziesiąt
cincizeci
Liczba
sześćdziesiąt
șaizeci
Liczba
siedemdziesiąt
șaptezeci
Liczba
osiemdziesiąt
optzeci
Liczba
dziewięćdziesiąt
nouăzeci
Liczba
sto
sută
Liczba
milion
milion
Liczba
miliard
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Czy można płacić ___?
Acceptați __ ?
Pytanie o rodzaje płatności
... kartą kredytową?
... carduri de credit?
forma płatności
... kartą debetową?
... carduri de debit imediat?
forma płatności
... gotówką?
... numerar?
forma płatności
... czekiem?
... cecuri?
forma płatności
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Aș dori să schimb niște bani.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Podaj PIN.
Introduceți codul PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Wypłata gotówki
Retrageți numerar
Wypłata gotówki
Akceptuj
Confirmare
Potwierdzenie czynności
Anuluj
Anulează
Anulowanie czynności
Wybierz kwotę
Alegeți suma
Wybór kwoty pieniędzy
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Doriți o chitanță?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty