Zwroty | portugalski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zero
Liczba
jeden
um
Liczba
dwa
dois
Liczba
trzy
três
Liczba
cztery
quatro
Liczba
pięć
cinco
Liczba
sześć
seis
Liczba
siedem
sete
Liczba
osiem
oito
Liczba
dziewięć
nove
Liczba
dziesięć
dez
Liczba
jedenaście
onze
Liczba
dwanaście
doze
Liczba
trzynaście
treze
Liczba
czternaście
quatorze
Liczba
piętnaście
quinze
Liczba
szesnaście
dezesseis
Liczba
siedemnaście
dezessete
Liczba
osiemnaście
dezoito
Liczba
dziewiętnaście
dezenove
Liczba
dwadzieścia
vinte
Liczba
trzydzieści
trinta
Liczba
czterdzieści
quarenta
Liczba
pięćdziesiąt
cinquenta
Liczba
sześćdziesiąt
sessenta
Liczba
siedemdziesiąt
setenta
Liczba
osiemdziesiąt
oitenta
Liczba
dziewięćdziesiąt
noventa
Liczba
sto
cem
Liczba
milion
milhão/milhões
Liczba
miliard
bilhão/bilhões
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Czy można płacić ___?
Você aceita ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... kartą kredytową?
... cartões de crédito?
forma płatności
... kartą debetową?
... cartões de débito?
forma płatności
... gotówką?
... dinheiro em espécie?
forma płatności
... czekiem?
... cheque?
forma płatności
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Podaj PIN.
Digite sua senha.
Wpisywanie kodu PIN
Wypłata gotówki
Sacar dinheiro
Wypłata gotówki
Akceptuj
Confirmar
Potwierdzenie czynności
Anuluj
Cancelar
Anulowanie czynności
Wybierz kwotę
Selecionar quantia
Wybór kwoty pieniędzy
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Você quer o recibo?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty