Zwroty | japoński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
ゼロ
Liczba
jeden
Liczba
dwa
Liczba
trzy
Liczba
cztery
Liczba
pięć
Liczba
sześć
Liczba
siedem
Liczba
osiem
Liczba
dziewięć
Liczba
dziesięć
Liczba
jedenaście
十一
Liczba
dwanaście
十二
Liczba
trzynaście
十三
Liczba
czternaście
十四
Liczba
piętnaście
十五
Liczba
szesnaście
十六
Liczba
siedemnaście
十七
Liczba
osiemnaście
十八
Liczba
dziewiętnaście
十九
Liczba
dwadzieścia
二十
Liczba
trzydzieści
三十
Liczba
czterdzieści
四十
Liczba
pięćdziesiąt
五十
Liczba
sześćdziesiąt
六十
Liczba
siedemdziesiąt
七十
Liczba
osiemdziesiąt
八十
Liczba
dziewięćdziesiąt
九十
Liczba
sto
Liczba
milion
Liczba
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Czy można płacić ___?
___は受け入れていますか?
Pytanie o rodzaje płatności
... kartą kredytową?
...クレジットカード?
forma płatności
... kartą debetową?
...デビットカード?
forma płatności
... gotówką?
...現金?
forma płatności
... czekiem?
...チェック?
forma płatności
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
お金を両替したいです
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Podaj PIN.
パスワードを入力してください
Wpisywanie kodu PIN
Wypłata gotówki
お金を引き出す
Wypłata gotówki
Akceptuj
承認
Potwierdzenie czynności
Anuluj
キャンセル
Anulowanie czynności
Wybierz kwotę
金額を選択する
Wybór kwoty pieniędzy
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
レシートは必要ですか?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty