Zwroty | francuski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zéro
Liczba
jeden
un
Liczba
dwa
deux
Liczba
trzy
trois
Liczba
cztery
quatre
Liczba
pięć
cinq
Liczba
sześć
six
Liczba
siedem
sept
Liczba
osiem
huit
Liczba
dziewięć
neuf
Liczba
dziesięć
dix
Liczba
jedenaście
onze
Liczba
dwanaście
douze
Liczba
trzynaście
treize
Liczba
czternaście
quatorze
Liczba
piętnaście
quinze
Liczba
szesnaście
seize
Liczba
siedemnaście
dix-sept
Liczba
osiemnaście
dix-huit
Liczba
dziewiętnaście
dix-neuf
Liczba
dwadzieścia
vingt
Liczba
trzydzieści
trente
Liczba
czterdzieści
quarante
Liczba
pięćdziesiąt
cinquante
Liczba
sześćdziesiąt
soixante
Liczba
siedemdziesiąt
soixante-dix
Liczba
osiemdziesiąt
quatre-vingts
Liczba
dziewięćdziesiąt
quatre-vingt-dix
Liczba
sto
cent
Liczba
milion
million
Liczba
miliard
milliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Czy można płacić ___?
Acceptez-vous __ ?
Pytanie o rodzaje płatności
... kartą kredytową?
... les cartes de crédit ?
forma płatności
... kartą debetową?
... les cartes à débit immédiat ?
forma płatności
... gotówką?
... l'espèce ?
forma płatności
... czekiem?
... les chèques ?
forma płatności
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Je voudrais échanger de l'argent.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Podaj PIN.
Composez votre code secret.
Wpisywanie kodu PIN
Wypłata gotówki
Retrait
Wypłata gotówki
Akceptuj
Valider
Potwierdzenie czynności
Anuluj
Annuler
Anulowanie czynności
Wybierz kwotę
Choisir un montant
Wybór kwoty pieniędzy
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Souhaitez-vous un reçu ?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty