Zwroty | chiński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
零(líng)
Liczba
jeden
一(yī)
Liczba
dwa
二(èr)
Liczba
trzy
三(sān)
Liczba
cztery
四(sì)
Liczba
pięć
五(wǔ)
Liczba
sześć
六(liù)
Liczba
siedem
七(qī)
Liczba
osiem
八(bā)
Liczba
dziewięć
九(jiǔ)
Liczba
dziesięć
十(shí)
Liczba
jedenaście
十一(shíyī)
Liczba
dwanaście
十二(shí'èr)
Liczba
trzynaście
十三(shísān)
Liczba
czternaście
十四(shísì)
Liczba
piętnaście
十五(shíwǔ)
Liczba
szesnaście
十六(shíliù)
Liczba
siedemnaście
十七(shíqī)
Liczba
osiemnaście
十八(shíbā)
Liczba
dziewiętnaście
十九(shíjiǔ)
Liczba
dwadzieścia
二十(èrshí)
Liczba
trzydzieści
三十(sānshí)
Liczba
czterdzieści
四十(sìshí)
Liczba
pięćdziesiąt
五十(wǔshí)
Liczba
sześćdziesiąt
六十(liùshí)
Liczba
siedemdziesiąt
七十(qīshí)
Liczba
osiemdziesiąt
八十(bāshí)
Liczba
dziewięćdziesiąt
九十(jiǔshí)
Liczba
sto
一百(yībǎi)
Liczba
milion
一百万(yībǎi wàn)
Liczba
miliard
十亿(shí yì)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Czy można płacić ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Pytanie o rodzaje płatności
... kartą kredytową?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
forma płatności
... kartą debetową?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
forma płatności
... gotówką?
…现金?(…xiànjīn?)
forma płatności
... czekiem?
…支票?(…zhīpiào?)
forma płatności
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Podaj PIN.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Wpisywanie kodu PIN
Wypłata gotówki
取款(qǔkuǎn)
Wypłata gotówki
Akceptuj
确认(quèrèn)
Potwierdzenie czynności
Anuluj
取消(qǔxiāo)
Anulowanie czynności
Wybierz kwotę
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Wybór kwoty pieniędzy
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty