Zwroty | angielski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zero
Liczba
jeden
one
Liczba
dwa
two
Liczba
trzy
three
Liczba
cztery
four
Liczba
pięć
five
Liczba
sześć
six
Liczba
siedem
seven
Liczba
osiem
eight
Liczba
dziewięć
nine
Liczba
dziesięć
ten
Liczba
jedenaście
eleven
Liczba
dwanaście
twelve
Liczba
trzynaście
thirteen
Liczba
czternaście
fourteen
Liczba
piętnaście
fifteen
Liczba
szesnaście
sixteen
Liczba
siedemnaście
seventeen
Liczba
osiemnaście
eighteen
Liczba
dziewiętnaście
nineteen
Liczba
dwadzieścia
twenty
Liczba
trzydzieści
thirty
Liczba
czterdzieści
forty
Liczba
pięćdziesiąt
fifty
Liczba
sześćdziesiąt
sixty
Liczba
siedemdziesiąt
seventy
Liczba
osiemdziesiąt
eighty
Liczba
dziewięćdziesiąt
ninety
Liczba
sto
hundred
Liczba
milion
million
Liczba
miliard
billion
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Czy można płacić ___?
Do you accept ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... kartą kredytową?
... credit cards?
forma płatności
... kartą debetową?
... debit cards?
forma płatności
... gotówką?
... cash?
forma płatności
... czekiem?
... checks?
forma płatności
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
I would like to exchange some money.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Podaj PIN.
Enter your PIN code.
Wpisywanie kodu PIN
Wypłata gotówki
Withdraw money
Wypłata gotówki
Akceptuj
Confirm
Potwierdzenie czynności
Anuluj
Cancel
Anulowanie czynności
Wybierz kwotę
Select amount
Wybór kwoty pieniędzy
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Do you want a receipt?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty