Zwroty | węgierski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

null
nulla
Liczba
eins
egy
Liczba
zwei
kettő
Liczba
drei
három
Liczba
vier
szám
Liczba
fünf
öt
Liczba
sechs
hat
Liczba
sieben
hét
Liczba
acht
nyolc
Liczba
neun
kilenc
Liczba
zehn
tíz
Liczba
elf
tizenegy
Liczba
zwölf
tizenkettő
Liczba
dreizehn
tizenhárom
Liczba
vierzehn
tizennégy
Liczba
fünfzehn
tizenöt
Liczba
sechzehn
tizenhat
Liczba
siebzehn
tizenhét
Liczba
achtzehn
tizennyolc
Liczba
neunzehn
tizenkilenc
Liczba
zwanzig
húsz
Liczba
dreißig
harminc
Liczba
vierzig
negyven
Liczba
fünfzig
ötven
Liczba
sechzig
hatvan
Liczba
siebzig
hetven
Liczba
achtzig
nyolcvan
Liczba
neunzig
kilencven
Liczba
hundert
száz
Liczba
Million
millió
Liczba
Milliarde
billió
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Nehmen Sie ___?
Elfogadnak _____?
Pytanie o rodzaje płatności
... Kreditkarte?
...hitelkártyát?
forma płatności
... EC-Karte?
...kártyát?
forma płatności
... Bargeld?
...készpénzt?
forma płatności
... Schecks?
...csekket?
forma płatności
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Szeretnék pénzt váltani.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
Írja be a PIN kódot.
Wpisywanie kodu PIN
Geld abheben
Pénzfelvétel
Wypłata gotówki
Bestätigen
Megerősítés
Potwierdzenie czynności
Abbrechen
Törlés
Anulowanie czynności
Betrag auswählen
Összeg kiválasztása.
Wybór kwoty pieniędzy
Benötigen Sie eine Quittung?
Szeretne számlát kapni?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty