Zwroty | turecki - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

null
sıfır
Liczba
eins
bir
Liczba
zwei
iki
Liczba
drei
üç
Liczba
vier
dört
Liczba
fünf
beş
Liczba
sechs
altı
Liczba
sieben
yedi
Liczba
acht
sekiz
Liczba
neun
dokuz
Liczba
zehn
on
Liczba
elf
onbir
Liczba
zwölf
oniki
Liczba
dreizehn
onüç
Liczba
vierzehn
ondört
Liczba
fünfzehn
onbeş
Liczba
sechzehn
onaltı
Liczba
siebzehn
onyedi
Liczba
achtzehn
onsekiz
Liczba
neunzehn
ondokuz
Liczba
zwanzig
yirmi
Liczba
dreißig
otuz
Liczba
vierzig
kırk
Liczba
fünfzig
elli
Liczba
sechzig
atmış
Liczba
siebzig
yetmiş
Liczba
achtzig
seksen
Liczba
neunzig
doksan
Liczba
hundert
yüz
Liczba
Million
milyon
Liczba
Milliarde
milyar
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Nehmen Sie ___?
__ kabul ediyor musunuz?
Pytanie o rodzaje płatności
... Kreditkarte?
... kredi karı?
forma płatności
... EC-Karte?
... vadesiz hesap kartı?
forma płatności
... Bargeld?
... peşin?
forma płatności
... Schecks?
... çek?
forma płatności
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
Pin kodunu gir.
Wpisywanie kodu PIN
Geld abheben
Para çek
Wypłata gotówki
Bestätigen
Onayla
Potwierdzenie czynności
Abbrechen
İptal
Anulowanie czynności
Betrag auswählen
Miktarı seç
Wybór kwoty pieniędzy
Benötigen Sie eine Quittung?
Fiş istiyor musunuz?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty