Zwroty | polski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

null
zero
Liczba
eins
jeden
Liczba
zwei
dwa
Liczba
drei
trzy
Liczba
vier
cztery
Liczba
fünf
pięć
Liczba
sechs
sześć
Liczba
sieben
siedem
Liczba
acht
osiem
Liczba
neun
dziewięć
Liczba
zehn
dziesięć
Liczba
elf
jedenaście
Liczba
zwölf
dwanaście
Liczba
dreizehn
trzynaście
Liczba
vierzehn
czternaście
Liczba
fünfzehn
piętnaście
Liczba
sechzehn
szesnaście
Liczba
siebzehn
siedemnaście
Liczba
achtzehn
osiemnaście
Liczba
neunzehn
dziewiętnaście
Liczba
zwanzig
dwadzieścia
Liczba
dreißig
trzydzieści
Liczba
vierzig
czterdzieści
Liczba
fünfzig
pięćdziesiąt
Liczba
sechzig
sześćdziesiąt
Liczba
siebzig
siedemdziesiąt
Liczba
achtzig
osiemdziesiąt
Liczba
neunzig
dziewięćdziesiąt
Liczba
hundert
sto
Liczba
Million
milion
Liczba
Milliarde
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Nehmen Sie ___?
Czy można płacić ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... Kreditkarte?
... kartą kredytową?
forma płatności
... EC-Karte?
... kartą debetową?
forma płatności
... Bargeld?
... gotówką?
forma płatności
... Schecks?
... czekiem?
forma płatności
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
Podaj PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Geld abheben
Wypłata gotówki
Wypłata gotówki
Bestätigen
Akceptuj
Potwierdzenie czynności
Abbrechen
Anuluj
Anulowanie czynności
Betrag auswählen
Wybierz kwotę
Wybór kwoty pieniędzy
Benötigen Sie eine Quittung?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty